Durman obecný (Datura stramonium)Durman obecný:

Statná jednoletá bylina z čeledi lilkovitých (Solanaceae), nepříjemně páchnoucí, vysoká 30-120 cm. Lodyha je přímá, bohatě rozložitě větvená; listy řapíkaté, vejčité, vykousávaně peřenolaločné; květy jednotlivé v rozsochách větví s úzce válcovitým kalichem, jehož báze vytrvává jako lem pod plodem, a s úzce nálevkovitou korunou bílé barvy (u var. tatula světle fialové; tato varieta, která se občas pěstuje a řídce zplaňuje, se pozná i podle fialové lodyhy), která se otevírá večer; plod je velká vejčitá tobolka s více než 100 ostny až 1 cm dlouhými. Kvete od července do září. Roste na rumištích, kompostech, úhorech, okrajích polí a cest, na výživných, dusíkem bohatých půdách; u nás je zdomácnělý od 18. století, jeho původní areál je nejasný, pravděpodobně pochází z jižní části Severní Ameriky; roste roztroušeně v teplejších oblastech státu. Je smrtelně jedovatý, obsahuje řadu alkaloidů, zejména daturamin, hyoscyamin, skopolamin a atropin; otrava se projevuje podobně jako u rulíku zlomocného. Dříve byl využíván v lidové medicíně proti astmatu a kašli, použití bylo ovšem spojeno se značným rizikem; pro lékařské účely se nepěstuje, někdy je pěstován v okrasných kultivarech jako solitérní letnička. V poslední době ho začínají užívat experimentující toxikomani (žvýkání semen).


Durman obecný - Fotografie (8):
(Datura stramonium)
Foto ID 15455
(Datura stramonium)
Foto ID 15454
(Datura stramonium)
Foto ID 15453
(Datura stramonium)
Foto ID 15452
(Datura stramonium)
Foto ID 6170
(Datura stramonium)
Foto ID 6169
(Datura stramonium)
Foto ID 6168
(Datura stramonium)
Foto ID 6167

Durman obecný - Info na WikipediePravidla použití fotografií
Online fotografie | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.