muchomůrka pošvatá (Amanita vaginata)

muchomůrka pošvatá - Foto č. 16641


PublikaceObjednat
Jedlé houby


Vojtěchov, CHKO Kokořínsko, CZ
27.Červenec 2011

Možnost záměny za jinou houbu


muchomůrka pošvatá:

Muchomůrka pošvatá patří k bezprstenným muchomůrkam, kterým říkáme katmanky. Tyto houby jsou převážně jedlé a nenajdeme mezi nimi žádný nebezpečný druh. Vyznačují se rýhovaným okrajem klobouku, dlouhým třeněm bez prstýnku s jemnou pochvou na bázi a značnou křehkostí celých plodnic.

Muchomůrka pošvatá je rozšířená téměř po celém světě. Všude kde roste, je dosti hojná a setkat se s ní můžeme v jehličnatých i listnatých lesích. Vyrůstá jednotlivě i v menších skupinách a objevuje se zhruba od konce května do počátku listopadu.

Popis: Klobouk je 30-90 mm široký, zprvu polokulovitý nebo vejčitý, později zvoncovitý, v dospělosti rozprostřený a na středu okolo tupého hrbolku často vmáčklý, hladký, značně křehký, na okraji až téměř do poloviny rýhovaný, šedohnědý, někdy s nepatrným olivovým nádechem. Lupeny jsou volné a bělavé, třeň válcovitý, ve spodní části rozšířený, bělavý až našedlý, jemně vločkatý, na bázi opatřený bělavou blanitou pochvou. Dužnina je bělavá a nevyznačuje se žádnou výraznou vůní ani chutí.
Záměna je možná za celou řadu jiných katmanek, především za muchomůrku žlutoolivovou (Amanita umbrinolutea), která se liší částečně jiným zbarvením klobouku a zejména tmavohnědým ostřím lupenů.

Využití: Je jedlá, stejně jako její bezprstenní dvojníci.muchomůrka pošvatá - Fotografie (2):
(Amanita vaginata)
Foto č. 19136
(Amanita vaginata)
Foto č. 11789


muchomůrka pošvatá - Možnost záměny za jinou houbu:

Jedlé houby

muchomůrka plavá (Amanita fulva):

Muchomůrka pošvatá má pochvu bělavou a klobouk šedohnědý, zatímco muchomůrka plavá mívá klobouk hnědooranžový a pochvu rezavě hnědou.

  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.