Hořeček nahořklý (Gentianella amarella)

Hořeček nahořklý - Foto č. 6019


PublikaceObjednat
Chráněné rostlinyBylinyLuční rostliny


čeleď: Hořcovité

Krušné hory, Kovářská
26.Červenec 2007


Hořeček nahořklý:

Dvouletá bylina z čeledi hořcovitých (Gentianaceae) vysoká 10-35(-55) cm. Lodyha přímá, obyčejně až v horní polovině větvená; větve jsou vzpřímené, takže typická rostlina má úzce válcovitý tvar; listy vstřícné, kopinaté, přisedlé. Květenství je víceramenný vrcholík; květy (4-)5četné, kalich lysý, úzce nálevkovitý, s úzkými špičatými cípy delšími než trubka, mezi nimiž jsou zářezy tvaru uzoučkého U, vzácně V; koruna světle fialová, s trubkou delší než kalich včetně cípů, s cípy kolovitě rozloženými až polovzpřímenými; ústí korunní trubky s třásnitými přívěsky (jejich přítomností se hořečky liší od hořců); plody tobolky přesahující neopadavou korunu. Kvete od července do září, někdy dokvétá až do října. Roste v krátkostébelných trávnících, hlavně na pastvinách nebo v opuštěných lomech, v nížinách a pahorkatinách, vzácně i na horách, převážně na vápenci. Dříve se vyskytoval roztroušeně na většině území Čech a na jihozápadní Moravě, dnes již velice vzácně – mizející, podle Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR kriticky ohrožený druh; vyhláškou MŽP je zvláště chráněn v kategorii druhů pouze silně ohrožených. – Pozn.: Podle nejnovějších poznatků jsou rostliny z Kovářské (na fotografii) vzhledově sice nejpodobnější G. amarella, avšak některými znaky (časnější doba kvetení, zvýšený podíl 4četných květů aj.) se v populaci projevuje vliv křížení možná až s dvěma dalšími druhy hořečků (G. campestris, G. germanica)


Hořeček nahořklý - Fotografie (6):
(Gentianella amarella)
Foto č. 6025
(Gentianella amarella)
Foto č. 6024
(Gentianella amarella)
Foto č. 6023
(Gentianella amarella)
Foto č. 6022
(Gentianella amarella)
Foto č. 6021
(Gentianella amarella)
Foto č. 6020

Hořeček nahořklý - Info na Wikipedie  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.