zvoneček pohárkovitý (Urnula craterium)

zvoneček pohárkovitý - Foto č. 13851


PublikaceFotografie není online – Objednat e-mailem
Nejedlé houbyVzácné nebo chráněné houby


Praha, CZ
21.Březen 2010

Možnost záměny za jinou houbu


zvoneček pohárkovitý:

Zvoneček pohárkovitý patří mezi vzácné houby, které se objevují většinou brzy poté, co roztaje sníh. Roste nejčastěji pod jilmy a habry, především okolo jejich pařezů nebo z rozkládajícího se dřeva a kořenů. Vytváří šedočerné až černé, hluboce pohárkovité plodnice, dorůstající až do velikosti 60 mm. Klobouk bývá obvykle soudkovitý, nahoře zúžený a na okraji po celém obvodu zoubkatý. Vnější strana je v závislosti na vláze šedá nebo šedočerná, zatímco vnitřní strana bývá většinou uhlově černá. Třeň je krátký, úzký a často není na první pohled vidět. Záměna za nějaký jiný druh není příliš pravděpodobná. Částečně podobný masečník kulovitý (Sarcosoma globosum) vyrůstá přibližně ve stejnou dobu, ale je velmi vzácný a nebyl u nás několik desítek let objevený.

Využití: Řadíme jej k nejedlým a vzácným houbám, které bychom měli chránit.

Zajímavost: Objevuje se často ve společnosti vzácného ohnivce zimního (Microstoma protracta), takže pokud nalezneme jeden z těchto druhů, máme šanci, že objevíme také ten druhý.zvoneček pohárkovitý - Fotografie (5):
(Urnula craterium)
Foto č. 18826
(Urnula craterium)
Foto č. 18825
(Urnula craterium)
Foto č. 18824
(Urnula craterium)
Foto č. 18823
(Urnula craterium)
Foto č. 13854


zvoneček pohárkovitý - Možnost záměny za jinou houbu:

Jedlé houbyVzácné nebo chráněné houby

masečník kulovitý (Sarcosoma globosum):

Oba druhy rozlišíme především díky jiné dužnině, která je u masečníku rosolovitá, zatímco u zvonečku pohárkovitého kožovitě tuhá. Masečník navíc vytváří uzavřené plodnice vyplněné vodou.

Nejedlé houbyLéčivé a zdravotně prospěšné houby

klihatka černá (Bulgaria inquinans):

Liší se především jiným tvarem a ekologií. Zvoneček pohárkovitý mívá pohárovité plodnice a vyrůstá ze zbytků dřeva (jilm, habr, líska), zatímco klihatku černou charakterizují plodnice káčovitého až terčovitého tvaru a růst na kůře čerstvě pokácených kmenů některých listnáčů s hrubší kůrou.

  • Fotografie pro publikování

    Stáhněte si fotografie pro posouzení kvalitya vhodnosti k předpokládanému použití. Online fotografie jsou k dispozici pro tisk do velikosti cca A4/300dpi. Větší velikost Vám zašleme na vyžádání.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít k soukromým (neveřejným) účelům. Sami stanovte cenu, jakou jste ochotni zaplatit. Peníze zašlete na účet č. 1059450/0300 nebo zaplaťte kartou. Děkuji. Jiří Bohdal
Objednat e-mailem
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.