Troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola)Troudnatec pásovaný:

Troudnatec pásovaný patří k dobře určitelným dřevožijným houbám, se kterými se můžeme v lesích setkávat během celého roku. Roste na jehličnatých i listnatých stromech a napadá dokonce i ovocné dřeviny, kupříkladu jabloně a třešně.
Poznáme jej podle okrajových přírůstkových zón na polokruhovitém až kopytovitém klobouku, který je v mládí červenohnědý, později tmavohnědý až černý a vyznačuje se bílým, ve stáří až tmavošedým okrajem. Plodnice mohou dorůstat až do 40 cm, jsou tvrdé, hrbolkaté a často gutují. Jedná se o nebezpečný parazit, objevující se především v nižších horských polohách, kde způsobuje závažné škody ve smrkových lesích. Záměna je možná snad jen za vzácnější troudnatec růžový (Fomitopsis rosea), jenž se liší menšími plodnicemi, obvykle jiným zbarvením povrchu klobouku a především narůžovělými rourkami.

Využití: Plodnice jsou pro svoji tvrdost nepoživatelné.Troudnatec pásovaný - Fotografie (9):
(Fomitopsis pinicola)
Foto ID 31104
(Fomitopsis pinicola)
Foto ID 31102
(Fomitopsis pinicola)
Foto ID 18871
(Fomitopsis pinicola)
Foto ID 18870
(Fomitopsis pinicola)
Foto ID 18323
(Fomitopsis pinicola)
Foto ID 16942
(Fomitopsis pinicola)
Foto ID 15964
(Fomitopsis pinicola)
Foto ID 12609
(Fomitopsis pinicola)
Foto ID 6611


Troudnatec pásovaný - Možnost záměny za jinou houbu:

Nejedlé houbyLéčivé a zdravotně prospěšné houby

troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius):

Oba druhy od sebe spolehlivě odlišíme především v mládí, kdy je troudnatec pásovaný na okraji klobouku červenohnědě až oranžovohnědě zbarvený, zatímco troudnatec kopytovitý mívá klobouk bělavě šedý.

Nejedlé houbyVzácné nebo chráněné houby

troudnatec růžový (Fomitopsis rosea):

Troudnatec pásovaný dorůstá do větších rozměrů, liší se obvykle jinak zbarveným okrajem povrchu klobouku a bělavou barvou pórů, které jsou u troudnatce růžového narůžovělé.

Pravidla použití fotografií
Online fotografie | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.