Slavkovský les

Slavkovský les - Foto ID 13414


PravidlaPravidla a podmínky užití fotografií

PublikaceFotografie není online – nutné objednat e-mailem


Slavkovský les


Slavkovský les:

Národní přírodní památka Křížky se nachází v CHKO Slavkovský les asi 6 km západojihozápadně od Bečova nad Teplou. Byla vyhlášena roku 1962 na ploše 4 hektarů a jméno získala podle tří kamenných křížů vztyčených v roce 1859 jako poděkování za vyléčení z nemoci na jejím vrcholu v nadmořské výšce 817 m. Tvoří ji jeden z řady hadcových výchozů, které se v pruhu mezi Mariánskými Lázněmi a Novou Vsí tyčí nad okolní zvlněnou parovinou s mozaikou lesů a luk, často podmáčených a se vzácnou květenou.
Hadec čili serpentinit je přeměněná hornina s nazelenalou barvou připomínající hadí kůži, vznikající metamorfózou silně zásaditých hlubinných vyvřelin ze spodní části zemské kůry a nejsvrchnějšího pláště, jako jsou gabro a peridotit. Z toho vyplývá za prvé to, že je jí výchozy jsou velice vzácné – jen málokteré geologické pochody dokážou vyzdvihnout horninu z hloubky několika desítek kilometrů až na povrch, a za druhé, že je to rovněž hornina silně zásaditá čili ultrabazická, s vysokým obsahem hořčíku a železa. Proto také na ní jen máloco roste – pokud les, tak borový, pokud louka, tak využitelná jen jako chudá pastvina. Chudá ovšem jen na biomasu, ne na vzácné rostliny! Jsou to buď hadci přizpůsobené zakrslé formy (serpentinomorfózy) běžných druhů, poddruhy nebo druhy vázané na hadec. Ty na jiném podloží nenajdete, neboť neobstojí v konkurenci běžných druhů. Z nejznámějších jsou to endemický rožec kuřičkolistý, na celém světě rostoucí jen na hadcích Slavkovského lesa, a dvě kapradiny, sleziník hadcový a sleziník nepravý.
NPP Křížky tvoří skalnatá pastvina se solitérními stromy, s bohatým porostem keříků, zejména brzy zjara kvetoucím vřesovcem pleťovým a zimostrázkem alpským, a s řadou vzácných bylinných druhů. Vedla tudy naučná stezka, kvůli erozi způsobované turisty však byla zrušena a nyní je sem vstup přísně zakázán – turistům, ne však stádečku ovcí a koz, které občasnou pastvou udržuje charakter lokality: co pastvou vzniklo, bez pastvy zanikne!


Slavkovský les - Fotografie (4):

Slavkovský les - Info na WikipediePravidla použití fotografií
Online fotografie | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.