Letouni (Chiroptera)


Druhů: 31
(Miniopterus schreibersii)
(Myotis emarginatus)
(Barbastella barbastellus)
(Pipistrellus pipistrellus)
(Pipistrellus kuhlii)
(Pipistrellus pygmaeus)
(Pipistrellus nathusii)
(Vespertilio murinus)
(Nyctalus noctula)
(Eptesicus nilssoni)
(Plecotus auritus)
(Eptesicus serotinus)
(Myotis daubentonii)
(Myotis mystacinus)
(Rhinolophus euryale)
(Rhinolophus hipposideros)
(Rhinolophus ferrumequinum)
(Pteropus giganteus)
(Pteropus vampyrus)
Letouni - Abecední seznam:

Český název

Vědecký název  • Fotografie pro publikování

    Stáhněte si fotografie pro posouzení kvalitya vhodnosti k předpokládanému použití. Online fotografie jsou k dispozici pro tisk do velikosti cca A4/300dpi. Větší velikost Vám zašleme na vyžádání.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít k soukromým (neveřejným) účelům. Sami stanovte cenu, jakou jste ochotni zaplatit. Peníze zašlete na účet č. 1059450/0300 nebo zaplaťte kartou. Děkuji. Jiří Bohdal
Objednat e-mailem
Ceník | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.