rovetka pýchavkovitá (Asterophora lycoperdoides)

rovetka pýchavkovitá - Foto č. 18702


PublikaceFotografie není online – Objednat e-mailem
Nejedlé houby


Okolí Banské Štiavnice, SK
8.Červenec 2008

Možnost záměny za jinou houbu


rovetka pýchavkovitá:

Rovetka pýchavkovitá vyrůstá nejčastěji na starých, rozkládajících se plodnicích holubinky černající (Russula nigricans), vzácněji i na jiných černajících holubinkách, případně i na některých ryzcích. Objevuje se ve skupinkách, vyrůstá většinou na povrchu klobouku, vzácněji z báze třeně, a setkat se s ní můžeme zhruba od konce července až do počátku listopadu.
Popis: Klobouk je 10-25 mm široký, zprvu téměř kulovitý, později polokulovitý až vyklenutý, tlustě masitý, na okraji zřetelně podvinutý, na povrchu v mládí bělavě pomoučený, postupně od vznikajících chlamydospor skořicově hnědě poprášený. Lupeny jsou připojené, velmi nízké, řídké, tlusté, zprvu bělavě krémové, později až krémově nahnědlé. Třeň je 10-30 x 2-6 mm velký, jemně plstnatý, zpočátku bělavý, později až bělavě nahnědlý. Dužnina je bělavá až bělavě nahnědlá a vyznačuje se nevýraznou moučnou vůní i chutí. Záměna je možná za rovetku cizopasnou (Asterophora parasitica), od níž se liší povrchem a tvarem klobouku, a především jinými lupeny.

Využití: Řadíme ji k nejedlým houbám.rovetka pýchavkovitá - Fotografie (1):
(Asterophora lycoperdoides)
Foto č. 18703


rovetka pýchavkovitá - Možnost záměny za jinou houbu:

Nejedlé houby

rovetka cizopasná (Asterophora parasitica):

Liší se od sebe povrchem a tvarem klobouku, který je u rovetky pýchavkovité polokulovitý a v dospělosti zřetelně skořicově hnědě poprášený, zatímco u rovetky cizopasné poprášený není a je spíše kuželovitý. Další rozlišovací znak představují lupeny, jež jsou u rovetky cizopasné dobře vyvinuté a patrné, což u rovetky pýchavkovité neplatí.

  • Fotografie pro publikování

    Stáhněte si fotografie pro posouzení kvalitya vhodnosti k předpokládanému použití. Online fotografie jsou k dispozici pro tisk do velikosti cca A4/300dpi. Větší velikost Vám zašleme na vyžádání.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít k soukromým (neveřejným) účelům. Sami stanovte cenu, jakou jste ochotni zaplatit. Peníze zašlete na účet č. 1059450/0300 nebo zaplaťte kartou. Děkuji. Jiří Bohdal
Objednat e-mailem
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.