« předchozí | další »

rovetka cizopasná (Asterophora parasitica)

rovetka cizopasná - Foto č. 18701


PublikaceFotografie není online – Objednat e-mailem
Nejedlé houby


Okolí Skutče, CZ
6.Říjen 2009

Možnost záměny za jinou houbu


rovetka cizopasná:

Rovetky patří mezi velmi zajímavé houby, vyrůstající paraziticky z některých druhů lupenatých hub. U nás, a pravděpodobně i v celé Evropě vyrůstají pouze dva druhy, přičemž běžnější je rovetka pýchavkovitá (Asterophora lycoperdoides). Rovetka cizopasná vyrůstá nejčastěji na starých, rozkládajících se plodnicích holubinky černající (Russula nigricans), vzácněji i na jiných holubinkách, případně i na některých ryzcích. Objevuje se ve skupinkách, vyrůstá většinou na povrchu klobouku, vzácněji z báze třeně, a setkat se s ní můžeme zhruba od konce července až do počátku listopadu.
Popis: Klobouk je 5-20 mm široký, zprvu kuželovitý, později zvoncovitě rozložený, na povrchu jemně vláknitý, hedvábitě lesklý, světle bělavě šedý, stříbrošedý, šedohnědý až hnědý, na temeni občas světle okrový. Lupeny jsou dobře vyvinuté, široce připojené až mírně sbíhavé, řídké, tlusté, zprvu bělavě krémové, později až krémově nahnědlé.
Třeň je 10-35 x 2-3 mm velký, celý víceméně pýřitě vláknitý, zbarvený většinou stejně jako klobouk. Dužnina je bělavě krémová až krémově nahnědlá a vyznačuje se částečně moučnou vůní i chutí. Záměna je možná za již zmíněnou rovetku pýchavkovitou, která se liší poprášeným povrchem klobouku polokulovitého tvaru a především špatně vyvinutými, někdy téměř chybějícími lupeny.

Využití: Obě rovetky řadíme k nejedlým houbám.


rovetka cizopasná - Možnost záměny za jinou houbu:

Nejedlé houby

rovetka pýchavkovitá (Asterophora lycoperdoides):

Liší se od sebe povrchem a tvarem klobouku, který je u rovetky pýchavkovité polokulovitý a v dospělosti zřetelně skořicově hnědě poprášený, zatímco u rovetky cizopasné poprášený není a je spíše kuželovitý. Další rozlišovací znak představují lupeny, jež jsou u rovetky cizopasné dobře vyvinuté a patrné, což u rovetky pýchavkovité neplatí.

  • Fotografie pro publikování

    Stáhněte si fotografie pro posouzení kvalitya vhodnosti k předpokládanému použití. Online fotografie jsou k dispozici pro tisk do velikosti cca A4/300dpi. Větší velikost Vám zašleme na vyžádání.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít k soukromým (neveřejným) účelům. Sami stanovte cenu, jakou jste ochotni zaplatit. Peníze zašlete na účet č. 1059450/0300 nebo zaplaťte kartou. Děkuji. Jiří Bohdal
Objednat e-mailem
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.