Prstnatec Fuchsův pravý (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii)

Prstnatec Fuchsův pravý - Foto č. 12969


PublikaceFotografie není online – Objednat e-mailem
Chráněné rostlinyBylinyBahenní rostlinyLuční rostliny


čeleď: Vstavačovité

Krušné hory, Klínovec
16.Červenec 2009


Prstnatec Fuchsův pravý:

Vytrvalá bylina z čeledi vstavačovitých (Orchidaceae) s prstovitě dělenými zploštělými hlízami vysoká 30-60 cm; lodyha přímá, nevětvená; obvykle hnědě skvrnité listy vyrůstají v dolní polovině lodyhy a svými špičkami nedosahují ke květenství, dolní obvejčité až obkopinaté, horní úzké a výrazně menší; květy v hustém válcovitém klasu s krátkými listeny, koruna je obvykle světle fialová až růžová s velmi variabilní nachovou kresbou různé sytosti od velmi výrazné po téměř nezřetelnou, zřídka celé bílé; plody jsou tobolky. Kvete v červnu a červenci. Roste zpravidla na loukách, někdy sušších, obvykle však vlhkých až mokrých, v prameništích a na okrajích rašelinišť, někdy i ve světlých lesích nebo v porostech kosodřeviny; u nás byl dříve rozšířen poměrně hojně na celém území s výjimkou nejsušších a nejteplejších oblastí, nyní jen roztroušeně a převážně ve vyšších polohách, od podhůří do hor, stále však zůstává po prstnatci májovém druhým nejrozšířenějším druhem rodu. V Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR je řazen mezi vzácnější druhy vyžadující pozornost (C4), zákonem je chráněn v kategorii druhů ohrožených.
Kromě tohoto poddruhu u nás rostou ještě další dva – prstnatec Fuchsův chladnomilný, asi poloviční výšky a jen v nejvyšších pohořích, a prstnatec Fuchsův Soóův s květy bílými, avšak na pysku nachově skvrnitými, v Bílých Karpatech.
Prstnatec Fuchsův bývá často zaměňován za prstnatec plamatý, se kterým byl dříve spojován a i dnes je některými botaniky považován jen za jeho poddruh. Liší se od něj listy nejširšími nad polovinou délky (p. plamatý v polovině), skvrnami na listech příčně čárkovitými (p. plamatý okrouhlé) a především prostředním lalokem pysku nejméně stejně velkým jako postranní (p. plamatý ho má výrazně menší, jen jakýsi zoubek mezi postranními laloky). O prstnatci plamatém však u nás (bohužel) nemá prakticky cenu uvažovat – je to druh kriticky ohrožený a v současnosti roste asi již jen na jediné malé lokalitě na Dokesku.


Prstnatec Fuchsův pravý - Fotografie (5):
(Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii)
Foto č. 12974
(Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii)
Foto č. 12973
(Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii)
Foto č. 12972
(Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii)
Foto č. 12971
(Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii)
Foto č. 12970

Prstnatec Fuchsův pravý - Info na Wikipedie  • Fotografie pro publikování

    Stáhněte si fotografie pro posouzení kvalitya vhodnosti k předpokládanému použití. Online fotografie jsou k dispozici pro tisk do velikosti cca A4/300dpi. Větší velikost Vám zašleme na vyžádání.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít k soukromým (neveřejným) účelům. Sami stanovte cenu, jakou jste ochotni zaplatit. Peníze zašlete na účet č. 1059450/0300 nebo zaplaťte kartou. Děkuji. Jiří Bohdal
Objednat e-mailem
Ceník | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.