Mordovka nachová pravá (Phelipanche purpurea subsp. purpurea)

Mordovka nachová pravá - Foto č. 12175


PublikaceFotografie není online – Objednat e-mailem
Chráněné rostlinyParazitické rostlinyBylinyStepní rostliny


čeleď: Zárazovité

České středohoří, Štěpánovská hora
28.Červen 2009


Mordovka nachová pravá:

Vytrvalá nezelená parazitická bylina z čeledi zárazovitých (Orobanchaceae) vysoká 15-40(-50) cm; lodyha přímá, nevětvená, voskově nažloutlá, nahoře nafialovělá; listy redukované na šupiny přitisklé k lodyze nebo mírně odstávající; celou horní polovinu výšky rostliny tvoří nepříliš hustý válcovitý hrozen rovnovážně odstálých světle až fialově modrých přisedlých květů s kalichy obvykle pouze 4cípými; plod je tobolka. Kvete od června do srpna. Roste na suchých, slunných, někdy i skalnatých stepních stráních, okrajích vinic, mezích a úhorech, kde parazituje na různých druzích řebříčků; u nás velmi vzácně, nejčastěji v Českém středohoří, Doupovských vrších a pahorkatinách jižní Moravy. V Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR je řazena mezi rostliny kriticky ohrožené (C1), na seznamu zákonem zvláště chráněných rostlin však nepochopitelně chybí. Druhý poddruh, mordovka nachová česká, se liší větší výškou a hustším květenstvím vzhůru směřujících květů s kalichy 5cípými; parazituje na pelyňku ladním a je ještě vzácnější než nominátní poddruh.
Pozn. 1: Rod mordovka byl vyčleněn z rodu záraza kvůli trubkovitým, 4-5cípým kalichům, ke kterým ještě přisedají 2 postranní listeny – zárazy v užším pojetím mají kalich tvořený pouze dvěma postranními celistvými nebo dvouklanými segmenty a bez listenů; všechny mordovky také kvetou modře, z našich záraz jen jedna.
Pozn. 2: Mordovka nachová je často zaměňována za poněkud robustnější mordovku písečnou, rostoucí na stejných stanovištích, často i na stejné lokalitě – správné určení je obtížné a vyžaduje specialistu s lupou: jediný spolehlivý znak je v chlupatosti prašníků.


Mordovka nachová pravá - Fotografie (4):
(Phelipanche purpurea subsp. purpurea)
Foto č. 12179
(Phelipanche purpurea subsp. purpurea)
Foto č. 12178
(Phelipanche purpurea subsp. purpurea)
Foto č. 12177
(Phelipanche purpurea subsp. purpurea)
Foto č. 12176

Mordovka nachová pravá - Info na Wikipedie  • Fotografie pro publikování

    Stáhněte si fotografie pro posouzení kvalitya vhodnosti k předpokládanému použití. Online fotografie jsou k dispozici pro tisk do velikosti cca A4/300dpi. Větší velikost Vám zašleme na vyžádání.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít k soukromým (neveřejným) účelům. Sami stanovte cenu, jakou jste ochotni zaplatit. Peníze zašlete na účet č. 1059450/0300 nebo zaplaťte kartou. Děkuji. Jiří Bohdal
Objednat e-mailem
Ceník | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.