Mordovka nachová pravá (Phelipanche purpurea subsp. purpurea)

Mordovka nachová pravá - Foto ID 12175


PravidlaPravidla a podmínky užití fotografií

PublikaceFotografie není online – nutné objednat e-mailem
Chráněné rostlinyParazitické rostlinyBylinyStepní rostliny


čeleď: Zárazovité

České středohoří, Štěpánovská hora
28.Červen 2009


Mordovka nachová pravá:

Vytrvalá nezelená parazitická bylina z čeledi zárazovitých (Orobanchaceae) vysoká 15-40(-50) cm; lodyha přímá, nevětvená, voskově nažloutlá, nahoře nafialovělá; listy redukované na šupiny přitisklé k lodyze nebo mírně odstávající; celou horní polovinu výšky rostliny tvoří nepříliš hustý válcovitý hrozen rovnovážně odstálých světle až fialově modrých přisedlých květů s kalichy obvykle pouze 4cípými; plod je tobolka. Kvete od června do srpna. Roste na suchých, slunných, někdy i skalnatých stepních stráních, okrajích vinic, mezích a úhorech, kde parazituje na různých druzích řebříčků; u nás velmi vzácně, nejčastěji v Českém středohoří, Doupovských vrších a pahorkatinách jižní Moravy. V Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR je řazena mezi rostliny kriticky ohrožené (C1), na seznamu zákonem zvláště chráněných rostlin však nepochopitelně chybí. Druhý poddruh, mordovka nachová česká, se liší větší výškou a hustším květenstvím vzhůru směřujících květů s kalichy 5cípými; parazituje na pelyňku ladním a je ještě vzácnější než nominátní poddruh.
Pozn. 1: Rod mordovka byl vyčleněn z rodu záraza kvůli trubkovitým, 4-5cípým kalichům, ke kterým ještě přisedají 2 postranní listeny – zárazy v užším pojetím mají kalich tvořený pouze dvěma postranními celistvými nebo dvouklanými segmenty a bez listenů; všechny mordovky také kvetou modře, z našich záraz jen jedna.
Pozn. 2: Mordovka nachová je často zaměňována za poněkud robustnější mordovku písečnou, rostoucí na stejných stanovištích, často i na stejné lokalitě – správné určení je obtížné a vyžaduje specialistu s lupou: jediný spolehlivý znak je v chlupatosti prašníků.


Mordovka nachová pravá - Fotografie (4):
(Phelipanche purpurea subsp. purpurea)
Foto ID 12179
(Phelipanche purpurea subsp. purpurea)
Foto ID 12178
(Phelipanche purpurea subsp. purpurea)
Foto ID 12177
(Phelipanche purpurea subsp. purpurea)
Foto ID 12176

Mordovka nachová pravá - Info na WikipediePravidla použití fotografií
Online fotografie | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.