Jetel horský (Trifolium montanum)Bílé Karpaty
10.Červen 2021


Jetel horský:

Vytrvalá bylina z čeledi bobovitých (Fabaceae) vysoká 15-60 cm; lodyha přímá, nevětvená nebo jen nahoře chudě větvená, hustě bělavě chlupatá, řídce olistěná; přízemní a dolní lodyžní listy dlouze řapíkaté, horní téměř přisedlé, trojčetné, s lístky podlouhlými, na okraji ostře pilovitě zubatými; květy v dlouze stopkaté kulovité až vejčité hlávce, koruna bílá nebo smetanová, po odkvětu hnědnoucí; plody jsou drobné, většinou jednosemenné lusky. Kvete od května do srpna. Roste na loukách a pastvinách, křovinatých stráních, ve světlých lesích a jejich lemech, preferuje zásadité podloží; u nás roztroušeně až dosti hojně na většině území s výjimkou (navzdory jménu) vysokých horských poloh, takřka nebo úplně chybí v nejsevernějším cípu Čech a na Džbánu.


Jetel horský - Fotografie (5):
(Trifolium montanum)
Foto ID 30348
(Trifolium montanum)
Foto ID 30347
(Trifolium montanum)
Foto ID 13123
(Trifolium montanum)
Foto ID 13122
(Trifolium montanum)
Foto ID 13121

Jetel horský - Info na WikipediePravidla použití fotografií
Online fotografie | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.