šupinovka kostrbatá (Pholiota squarrosa)

šupinovka kostrbatá - Foto č. 9400


PublikaceObjednat
Jedlé, nepříliš chutné houbyJedlé houby - jedlé pouze mladé plodniceLéčivé a zdravotně prospěšné houby


Mělník, CZ
20.Říjen 2008

Možnost záměny za jinou houbu


šupinovka kostrbatá:

Plodnice šupinovky kostrbaté připomínají václavky a někteří houbaři je za ně také zaměňují. Odlišit se dají především díky výrazně šupinkatému třeni.

Popis: Klobouk 30-200 mm polokulovitý, později vyklenutý, ozdobený rezavě nahnědlými, odstávajícími šupinkami, třeň 50-200 x 7-15 mm, válcovitý, poměrně pevný, v horní části nad prstenovitou zónou žlutý, pod ní rezavě hnědý, ve spodní části zúžený a celý pokrytý drobnými, odstálými šupinkami. Lupeny husté, žlutohnědé až okrově hnědé s olivovým nádechem.

Přestože je tato houba jedlá, rozhodně nedosahuje takových kvalit, kterými se chlubí v podstatě všechny druhy václavek. Plodnice šupinovky kostrbaté jsou bohužel dosti houževnaté a ani nevynikají příjemnou vůní či chutí. Pokud bychom je chtěli kuchyňsky využít, doporučují se pouze mladé kloboučky k naložení do kyselého nálevu. Šupinovka kostrbatá roste poměrně hojně, téměř vždy v bohatých trsech a nalezneme ji na padlých kmenech a pařezech nejrůznějších listnáčů i jehličnanů, nejčastěji na vrbách a jasanech. Napadá rovněž kořenový systém živých stromů.
Objevuje se od srpna až do počátku prosince a nejvíce se jí daří koncem října.šupinovka kostrbatá - Fotografie (6):
(Pholiota squarrosa)
Foto č. 15106
(Pholiota squarrosa)
Foto č. 9399
(Pholiota squarrosa)
Foto č. 9398
(Pholiota squarrosa)
Foto č. 9397
(Pholiota squarrosa)
Foto č. 9396
(Pholiota squarrosa)
Foto č. 9395


šupinovka kostrbatá - Možnost záměny za jinou houbu:

Jedlé houbyJedlé, zasyrova jedovaté houby

václavka smrková (Armillaria solidipes):

Liší se od sebe především jiným povrchem třeně, který je v případě šupinovky kostrbaté šupinatý, což u václavky smrkové neplatí. Liší se také jiným zbarvením lupenů a zpravidla i jiným biotopem.

  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.