slzečník měnlivý (Bolbitius variicolor)

slzečník měnlivý - Foto č. 16255


PublikaceObjednat
Nejedlé houby


Praha 7, CZ
23.Červen 2011


slzečník měnlivý:

Slzečník měnlivý vyrůstá ze zbytků dřeva a je dosti podobný slzečníku žloutkovému (Bolbitius titubans var. titubans), od něhož se liší síťovitě žilnatým povrchem klobouku a jeho jiným zbarvením. Barva klobouku není tak výrazně žlutá, ale spíše žlutoolivová až karamelově nahnědlá. Dobře patrné odchylky jsou znát především u středně velkých plodnic. Mladé či starší plodnice mohou být snadno zaměněny.

Slzečníky patří všechny mezi nejedlé houby a praktičtí houbaři je obcházejí. Tento je zajímavý tím, že v něm byly objeveny protirakovinné látky, což zjistili v 80 letech minulého století v Japonsku.
Objevuje se od června do listopadu a vyrůstá většinou ve skupinách.


slzečník měnlivý - Fotografie (1):
(Bolbitius variicolor)
Foto č. 16256  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.