Letouni (Chiroptera)


Druhů: 31
(Miniopterus schreibersii)
(Myotis emarginatus)
(Barbastella barbastellus)
(Pipistrellus pipistrellus)
(Pipistrellus kuhlii)
(Pipistrellus pygmaeus)
(Pipistrellus nathusii)
(Vespertilio murinus)
(Nyctalus noctula)
(Eptesicus nilssoni)
(Plecotus auritus)
(Eptesicus serotinus)
(Myotis daubentonii)
(Myotis mystacinus)
(Rhinolophus euryale)
(Rhinolophus hipposideros)
(Rhinolophus ferrumequinum)
(Pteropus giganteus)
(Pteropus vampyrus)
Letouni - Abecední seznam:

Český název

Vědecký název  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.