hvězdovka trojitá (Geastrum triplex)

hvězdovka trojitá - Foto č. 15186


PublikaceObjednat
Nejedlé houby


Dolní Zimoř, CHKO Kokořínsko, CZ
17.Listopad 2010

Možnost záměny za jinou houbu


hvězdovka trojitá:

Hvězdovka trojitá vyrůstá od července do listopadu a nalézt ji můžeme v jehličnatých i listnatých lesích, kde se jí daří především na místech ve větší vrstvě spadu.

Popis: Patří k největším zástupcům rodu Geastrum, přičemž její rozložené plodnice dosahují v některých případech až 13 cm. Plodnice je zprvu v podobě špinavě okrové hlízy, které při vývoji pukne vnější okrovka, což má za následek vytvoření 4-7 cípů, z nichž se často v horní části odlupuje vnitřní vrstva, čímž se vytváří jakýsi límec. Po propuknutí se odhalí vnitřní okrovka, ve které se vytváří výtrusy. Tato plodná část je 20-40 mm široká, kulovitá až zploštělá, špinavě hnědá až okrová, s kuželovitým, vláknitým a dokola ohraničeným ústím. Záměna za jiné hvězdovky není příliš pravděpodobná. K nejpodobnějším druhům patří hvězdovka brvitá a hvězdovka červenavá.

Využití: Je podobně jako všechny ostatní druhy hvězdovek nejedlá.hvězdovka trojitá - Fotografie (4):
(Geastrum triplex)
Foto č. 15185
(Geastrum triplex)
Foto č. 15183
(Geastrum triplex)
Foto č. 9424
(Geastrum triplex)
Foto č. 6274


hvězdovka trojitá - Možnost záměny za jinou houbu:

Nejedlé houby

hvězdovka brvitá (Geastrum fimbriatum):

Hvězdovka trojitá dorůstá do větších rozměrů a v dospělosti se obvykle vyznačuje přítomností límce okolo vnitřní okrovky, který u hvězdovky brvité chybí.

Nejedlé houbyVzácné nebo chráněné houby

mnohokrčka dírkovaná (Myriostoma coliforme):

Nejen hvězdovka trojitá, ale také všechny ostatní druhy hvězdovek se od mnohokrčky dírkované liší jinou vnitřní okrovkou. Hvězdovky se vyznačují jedním ústím, zatímco mnohokrčku dírkovanou zdobí několik drobných otvůrků.

  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.