« předchozí | další »

Bělozubka bělobřichá (Crocidura leucodon)

Bělozubka bělobřichá - Foto č. 3004


PublikaceObjednat
Bělozubka bělobřichá:

Od bělozubky šedé se liší obvykle větší velikostí a zbarvením, neboť mezi tmavším, šedohnědým až hnědým hřbetem a světlou, téměř bílou spodní stranou těla, má na bocích výraznou a ostrou hranici.

Rozšíření
Vyskytuje od západní Evropy po jihozápadní Asii (Kaspické moře).

Je považována ze stepní druh, dosahující k nám severní hranicí svého areálu rozšíření. Obraz jejího rozšíření se zvláště v posledních letech mění. Původně se souvisleji vyskytovala jen v níže položených oblastech jižní Moravy a roztroušeně na Českobudějovicku až Plzeňsku, na Domažlicku a v Podkrušnohoří. Nyní je známá z řady nových míst, zejména na jižním okraji Českomoravské vrchoviny, a také někdejší ostrůvkovitý výskyt v západních a severozápadních Čechách získává postupně souvislý charakter.

Literatura
Anděra M., Horáček I. (2005): Poznáváme naše savce, 2. doplněné vydáníBělozubka bělobřichá - Info na Wikipedie  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.