pórnovitka různoporá (Schizopora paradoxa)

pórnovitka různoporá - Foto č. 18900


PublikaceFotografie není online – Objednat e-mailem
Nejedlé houby


Okolí Benešova, CZ
9.Březen 2013


pórnovitka různoporá:

Pórnovitky patří mezi saprotrofní dřevožijné druhy, způsobující bílou hnilobu dřeva. Plodnice jsou většinou resupinátní, obvykle jednoleté a vyznačují se zajímavým hymenoforem, který tvoří nepravidelné labyrintické a často protrhané rourky.
Pórnovitka různoporá vyrůstá dosti vzácně na dřevě některých listnáčů a velmi vzácně na jehličnanech. Objevuje se především v chladnější části roku, i když setkat se s ní můžeme prakticky celoročně. Daří se jí na zastíněných studených lokalitách podél vodních toků, ve vlhkých údolích a na jiných podobných místech. Poznáme ji podle resupinátních, bělavých až bělavě krémových plodnic, které dokáží obrůst velké části kmenů či větví, a podle již výše zmíněných labyrintických rourek, jejichž ústí mohou být protrhaná takovým způsobem, že v některých případech připomínají ostny. Tímto znakem se někdy dají odlišit od jinak velmi podobné pórnovitky obecné (Schizopora radula). Spolehlivé rozlišení obou druhů vyžaduje většinou mikroskopii. Další hodně podobnou houbu představuje vzácná bránovitka mléčná (Irpex lacteus), jejíž rozlité plodnice na okrajích často odstávají a poznáme je také podle hnědavě oranžově reakce na roztok KOH.

Využití: Patří jako drtivá většina podobných druhů k nejedlým houbám.pórnovitka různoporá - Fotografie (2):
(Schizopora paradoxa)
Foto č. 18902
(Schizopora paradoxa)
Foto č. 18901  • Fotografie pro publikování

    Stáhněte si fotografie pro posouzení kvalitya vhodnosti k předpokládanému použití. Online fotografie jsou k dispozici pro tisk do velikosti cca A4/300dpi. Větší velikost Vám zašleme na vyžádání.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít k soukromým (neveřejným) účelům. Sami stanovte cenu, jakou jste ochotni zaplatit. Peníze zašlete na účet č. 1059450/0300 nebo zaplaťte kartou. Děkuji. Jiří Bohdal
Objednat e-mailem
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.