kyj zkroucený (Macrotyphula fistulosa var. contorta)

kyj zkroucený - Foto č. 18434


PublikaceFotografie není online – Objednat e-mailem
Nejedlé houby


Chodeč, okr. Mělník, CZ
26.Prosinec 2012

Možnost záměny za jinou houbu


kyj zkroucený:

S kyjem zkrouceným se v přírodě setkáme mimo hlavní houbařskou sezónu, většinou pozdě na podzim, případně v zimě při oblevě nebo počátkem jara. Objevuje se většinou v menších seskupeních, ale někdy dokáže obrůst celou větev. Daří se mu zejména na starších lískových větvích, ale vyrůstá také na břízách a vzácně i na jiných listnáčích.
Poznáme jej podle kyjovitých nebo různě zprohýbaných a pokroucených plodnic, které se vyznačují křehkou konzistencí, jemně ojíněným povrchem a světle okrovým, žlutohnědým až hnědým zbarvením. Patří k nejedlým a dobře poznatelným houbám, které bychom neměli za žádný jiný druh zaměnit. Částečně jej může někdy připomínat kyj rourkovitý (Macrotyphula fistulosa), který vyrůstá ze země a liší se vzpřímenými plodnicemi.kyj zkroucený - Fotografie (7):
(Macrotyphula fistulosa var. contorta)
Foto č. 18568
(Macrotyphula fistulosa var. contorta)
Foto č. 18567
(Macrotyphula fistulosa var. contorta)
Foto č. 18365
(Macrotyphula fistulosa var. contorta)
Foto č. 18364
(Macrotyphula fistulosa var. contorta)
Foto č. 18363
(Macrotyphula fistulosa var. contorta)
Foto č. 18362
(Macrotyphula fistulosa var. contorta)
Foto č. 18361


kyj zkroucený - Možnost záměny za jinou houbu:

Nejedlé houby

kyj rourkovitý (Macrotyphula fistulosa var. fistulosa):

Kyj zkroucený vyrůstá z mrtvého dřeva některých listnáčů, především lísek, zatímco kyj rourkovitý vyrůstá ze země. Liší se také velikostí a mnohdy i tvarem.

  • Fotografie pro publikování

    Stáhněte si fotografie pro posouzení kvalitya vhodnosti k předpokládanému použití. Online fotografie jsou k dispozici pro tisk do velikosti cca A4/300dpi. Větší velikost Vám zašleme na vyžádání.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít k soukromým (neveřejným) účelům. Sami stanovte cenu, jakou jste ochotni zaplatit. Peníze zašlete na účet č. 1059450/0300 nebo zaplaťte kartou. Děkuji. Jiří Bohdal
Objednat e-mailem
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.