Hnědák Schweinitzův (Phaeolus schweinitzii)Třeboňsko
2.Září 2023


Hnědák Schweinitzův:

Hnědák Schweinitzův patří mezi parazitické houby, jež napadají kořenový systém a pařezy některých stromů, mezi které patří především modříny, smrky a borovice – velmi vzácně i některé listnáče. Vyrůstá zhruba od května do října, přičemž z jeho staršími odbarvenými plodnicemi se můžeme setkávat celoročně. Často se objevuje na stejných místech, kde vyrůstá vzácný hřib dřevožijný (Buchwaldoboletus lignicola).Stručný popis: Klobouky dosahují v některých případech více jak 300 mm, zprvu jsou zaoblené, různě zdeformované, měkké, zřetelně plstnaté a sírově žluté, později mění svůj tvar v plochý nebo vmáčklý až nálevkovitý a zbarvují se vyjma svého okraje do hnědé až rezavě hnědé barvy. Třeň je zpočátku okrový až světle hnědý, později tmavohnědý, většinou krátký nebo téměř chybějící, ale může být až 100 mm dlouhý a 60 mm široký. Rourky a póry jsou zpočátku žlutoolivové, později rezavě hnědé, podobně jako dužnina, která je v mládí šťavnatá a spíše žlutohnědá.Možnost záměny a využití: Hnědák Schweinitzův je dobře poznatelná houba, kterou bychom neměli za žádný jiný druh zaměnit. Řadíme jej mezi nejedlé, avšak zajímavé a krásné houby, které dobře charakterizuje jejich celkové zbarvení.


Hnědák Schweinitzův - Fotografie (7):
(Phaeolus schweinitzii)
Foto ID 31100
(Phaeolus schweinitzii)
Foto ID 31099
(Phaeolus schweinitzii)
Foto ID 19528
(Phaeolus schweinitzii)
Foto ID 19333
(Phaeolus schweinitzii)
Foto ID 17652
(Phaeolus schweinitzii)
Foto ID 17651
(Phaeolus schweinitzii)
Foto ID 17650Pravidla použití fotografií
Online fotografie | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.