Černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum)

Černýš hřebenitý - Foto č. 8891


PublikaceFotografie není online – Objednat e-mailem
Chráněné rostlinyParazitické rostlinyBylinyLesní rostlinyLuční rostliny


čeleď: Krtičníkovité

Kadaň, Běšický chochol
1.Červen 2008


Černýš hřebenitý:

Jednoletá poloparazitická bylina z čeledi krtičníkovitých (Scrophulariaceae) vysoká 10-30(-50) cm, při sušení černající; lodyha přímá, různě bohatě větvená (je zde značná proměnlivost daná ekologickými podmínkami i dobou květu, hodnocená na úrovni variet – zjednodušeně platí, že čím později rostliny kvetou, tím jsou větvenější); listy vstřícné, kopinaté; květenství je hustý čtyřhranný klas – při pohledu shora má tvar rovnoramenného lichoběžníku s dovnitř vmáčknutými stranami, tvořených listeny, z jehož rohů vyčnívají květy; listeny jsou žlábkovitě přeložené podle hlavní žilky a mají nápadnou srdčitou bázi, po celém okraji hustě hřebenitě zubatou, na kterou navazuje celokrajná kopinatá koncová část, jejíž délka se v květenství směrem vzhůru zmenšuje, u nejvyšších listenů chybí; květy jsou dvoupyské, žlutobílé, obvykle vínově naběhlé, stejně jako listeny, prakticky vždy jsou však v populaci přítomny i rostliny bez červeného barviva, které pak mají listeny nabělalé; plod je tobolka. Kvete (v závislosti na varietě) od května do začátku září. Je to světlomilný a teplomilný druh, roste na křovinatých stráních, v teplomilných doubravách, jejich lemech a na přilehlých loukách, preferuje zásadité podloží; u nás roztroušeně v nížinách a pahorkatinách teplých oblastí státu, častěji jen v Českém středohoří, Českém krasu, Polabí a na jižní Moravě. V Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR je řazen do kategorie druhů ohrožených (C3), mezi zákonem zvláště chráněné druhy však nepatří.


Černýš hřebenitý - Fotografie (2):
(Melampyrum cristatum)
Foto č. 8893
(Melampyrum cristatum)
Foto č. 8892

Černýš hřebenitý - Info na Wikipedie  • Fotografie pro publikování

    Stáhněte si fotografie pro posouzení kvalitya vhodnosti k předpokládanému použití. Online fotografie jsou k dispozici pro tisk do velikosti cca A4/300dpi. Větší velikost Vám zašleme na vyžádání.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít k soukromým (neveřejným) účelům. Sami stanovte cenu, jakou jste ochotni zaplatit. Peníze zašlete na účet č. 1059450/0300 nebo zaplaťte kartou. Děkuji. Jiří Bohdal
Objednat e-mailem
Ceník | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.