žlutočíška zvrásnělá (Flavoscypha phlebophora)

žlutočíška zvrásnělá - Foto č. 21046


PublikaceObjednat
Nejedlé houbyVzácné nebo chráněné houby


Okolí Mělníka, CZ
31.Květen 2014

Možnost záměny za jinou houbu


žlutočíška zvrásnělá:

Velmi vzácný druh, pravděpodobně prvonález pro ČR. Je známý pouze z několika zemí, kde je rovněž dosti vzácný. Jeho nálezy byly zaznamenány například ve Skandinávii, Itálii, Francii, v Německu a na Slovensku. Vyrůstá v listnatých i jehličnatých lesích, nejčastěji pod buky, ale také pod lípami, habry, duby, borovicemi, jedlemi a dokonce i pod modříny. Zdá se, že upřednostňuje zásadité podloží na vlhčích a zastíněných lokalitách.

Popis: Plodničky jsou drobné, maximálně 25 mm velké, objevují se obvykle ve skupinách, vyznačují se nepravidelně pohárkovitým, laločnatě miskovitým nebo až kornoutkovitým tvarem a zpočátku žlutým, později krémově žlutým až okrovým zbarvením. Rouško je hladké a stejně zbarvené jako vnější jemně plstnatá a výrazně vrásčitá strana, na které jsou mnohdy patrné bělavé žilky sbíhající na krátký třeň.
Záměna za jiný druh není příliš pravděpodobná.

Využití: Nejedlý druh


žlutočíška zvrásnělá - Fotografie (3):
(Flavoscypha phlebophora)
Foto č. 21048
(Flavoscypha phlebophora)
Foto č. 21047
(Flavoscypha phlebophora)
Foto č. 21045


žlutočíška zvrásnělá - Možnost záměny za jinou houbu:

Jedlé houby

ouško kornoutovité (Otidea onotica):

Ouško kornoutovité dorůstá do větších rozměrů, je spíše oranžově zbarvené a liší se jinou vnější stranou, která je u ouška zvrásnělého výrazně vrásčitá.

  • Fotografie pro publikování

    Stáhněte si fotografie pro posouzení kvalitya vhodnosti k předpokládanému použití. Online fotografie jsou k dispozici pro tisk do velikosti cca A4/300dpi. Větší velikost Vám zašleme na vyžádání.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít k soukromým (neveřejným) účelům. Sami stanovte cenu, jakou jste ochotni zaplatit. Peníze zašlete na účet č. 1059450/0300 nebo zaplaťte kartou. Děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.