Tetlucha kozí pysk (Aethusa cynapium)

Tetlucha kozí pysk - Foto č. 6200


PublikaceObjednat
Léčivé rostlinyJedovaté rostlinyBylinyRumištní rostlinyZavlečené rostliny


čeleď: Miříkovité

Podbořany
5.Srpen 2007


Tetlucha kozí pysk:

Jednoletá až dvouletá bylina z čeledi miříkovitých (Apiaceae), vysoká 5-70 cm. Lodyha je již od dolní části rozložitě větvená, v uzlinách zprohýbaná; listy 2x trojčetné, velmi podobné listům petržele (odtud jméno v řadě jazyků – falešná či psí petržel); okolíky složené z 6-8 okolíčků, obaly chybí, obalíčky ze 2-3 čárkovitých, dolů svěšených listenů, umístěných na vnější straně okolíčků (podobné obalíčky má v naší květeně pouze tetlucha vznešená, která je ale přes 100 cm vysoká, má lodyhu nezprohýbanou a větvenou až v horní polovině a roste nejčastěji v lužních lesích); květy bílé, slabě paprskující; plody jsou téměř kulovité dvounažky. Kvete od července do září. Roste pouze na člověkem vytvořených stanovištích – jako plevel na polích a zahradách, na úhorech, okrajích cest a rumištích; není to naše původní rostlina, pochází patrně z jihovýchodní Evropy či Malé Asie a zdomácněla u nás již ve starověku; vyskytuje se roztroušeně až dosti hojně na celém našem území od nížin do podhůří, výše jen zřídka a přechodně, zpravidla v obcích. Je silně, potenciálně až smrtelně jedovatá, otrava se projevuje podobně jako u bolehlavu; nejspíše k ní může dojít v důsledku záměny za petržel, které by ovšem měl zabránit nepříjemný zápach tetluchy. V lidovém léčitelství se používala jako utišující prostředek a proti močovým kamenům, zevně na rány a záněty.


Tetlucha kozí pysk - Fotografie (3):
(Aethusa cynapium)
Foto č. 6203
(Aethusa cynapium)
Foto č. 6202
(Aethusa cynapium)
Foto č. 6201

Tetlucha kozí pysk - Info na Wikipedie  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.