Fotografie zvířat a přírody Wildlife and Nature Photos Natur Tiere und Umwelt Fotos


Tetlucha kozí pysk (Aethusa cynapium)

Tetlucha kozí pysk (Aethusa cynapium)
Léčivé rostlinyJedovaté rostlinyBylinyRumištní rostlinyZavlečené rostliny


čeleď: Miříkovité

Podbořany
5.Srpen 2007
Tetlucha kozí pysk - č. 6200

PublikaceKoupit licenci


Tetlucha kozí pysk:

Jednoletá až dvouletá bylina z čeledi miříkovitých (Apiaceae), vysoká 5-70 cm. Lodyha je již od dolní části rozložitě větvená, v uzlinách zprohýbaná; listy 2x trojčetné, velmi podobné listům petržele (odtud jméno v řadě jazyků – falešná či psí petržel); okolíky složené z 6-8 okolíčků, obaly chybí, obalíčky ze 2-3 čárkovitých, dolů svěšených listenů, umístěných na vnější straně okolíčků (podobné obalíčky má v naší květeně pouze tetlucha vznešená, která je ale přes 100 cm vysoká, má lodyhu nezprohýbanou a větvenou až v horní polovině a roste nejčastěji v lužních lesích); květy bílé, slabě paprskující; plody jsou téměř kulovité dvounažky. Kvete od července do září. Roste pouze na člověkem vytvořených stanovištích – jako plevel na polích a zahradách, na úhorech, okrajích cest a rumištích; není to naše původní rostlina, pochází patrně z jihovýchodní Evropy či Malé Asie a zdomácněla u nás již ve starověku; vyskytuje se roztroušeně až dosti hojně na celém našem území od nížin do podhůří, výše jen zřídka a přechodně, zpravidla v obcích. Je silně, potenciálně až smrtelně jedovatá, otrava se projevuje podobně jako u bolehlavu; nejspíše k ní může dojít v důsledku záměny za petržel, které by ovšem měl zabránit nepříjemný zápach tetluchy. V lidovém léčitelství se používala jako utišující prostředek a proti močovým kamenům, zevně na rány a záněty.


Tetlucha kozí pysk - Další fotografie (3):

Tetlucha kozí pysk

Tetlucha kozí pysk
(Aethusa cynapium)
Foto č. 6203

Tetlucha kozí pysk

Tetlucha kozí pysk
(Aethusa cynapium)
Foto č. 6202

Fotografie č. 6201

Aethusa cynapium
klikněte pro zvětšení
fotky • Jakékoliv veřejné použití fotografií z těchto stránek je podmíněno zaplacením licence. Výjimky jsou možné v rozsahu daném zákonem č.121/2000 Sb. (autorský zákon)

 • Fotografie k tisku

  K dispozici jsou fotografie pro časopisy, knihy, kalendáře, plakáty, letáky, informační tabule, reklamu, grafiku atd.

  Redakční použití - Uplatňujete-li pro odměňování autorů princip autorských honorářů zdaněných zvláštní sazbou 15%, na požádání Vám zašleme rodné číslo autora i další potřebné informace. Akceptujeme obvyklou výši Vámi vyplácených honorářů, nikoliv však bezplatné použití fotografií.

  Online fotografie - Fotografie, které jsou označené jako online, je možné stáhnout v plném rozlišení. Účelem je poskytnout zájemcům o publikování jejich snadnou dostupnost a možnost posouzení technických parametrů. Stažením fotografií se k ničemu nezavazujete. Licenci můžete zakoupit až tehdy, rozhodnete-li se použít vybrané fotografie pro publikování.

 • Použití fotografií na internetu


  Pro komerční stránky - Objednejte licenci RF-CW (300 Kč/1 foto). Současně s fakturou Vám zašleme objednanou fotografii ve vyšším rozlišení (pokud není online).

  Pro nekomerční stránky - Nemusíte nic objednávat. Vynásobte cenu 50 Kč počtem použitých fotografií a příslušnou částku poukažte na účet č.: 213637566 / 0600. Ve zprávě uveďte název stránek, na kterých jste fotografie použili.

 • Fotografie pro osobní potřebu

  Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.