Smrk ztepilý (Picea abies)

Smrk ztepilý - Foto č. 1259


PublikaceObjednat
StromyHorské rostlinyLesní rostlinyPěstované rostliny


Českobudějovicko
2006


Smrk ztepilý:

Náš domácí smrk vysoký 30 - 50 m, dožívající se obvykle 200 - 300 let; kvést začíná až ve stáří 60 let a nekvete každý rok, ale v intervalech 4 - 5 let. Původní je u nás jen ve vysokých horách, přirozené výskyty v nížině jsou vázány na chladné rokle (např. Labské pískovce). Jako rychle rostoucí produkční dřevina se u nás začal hojně pěstovat za třicetileté války, kdy ho na svých pozemcích zaváděl především Albrecht z Valdštejna. Smrkové monokultury jsou však málo odolné - trpí vývraty a polomy s následným rozvojem chorob a škůdců a především jsou velmi citlivé na imise oxidu siřičitého, což v minulosti vedlo ke katastrofickému odlesnění hřebenových partií zejména Krušných hor. Jako provizorní náhrada se za něj vysazoval podstatně odolnější severoamerický smrk pichlavý; nyní se postupně obnovuje původní složení porostů.


Smrk ztepilý - Fotografie (29):
(Picea abies)
Foto č. 24695
(Picea abies)
Foto č. 24694
(Picea abies)
Foto č. 24693
(Picea abies)
Foto č. 24692
(Picea abies)
Foto č. 24691
(Picea abies)
Foto č. 24690
(Picea abies)
Foto č. 24689
(Picea abies)
Foto č. 24688
(Picea abies)
Foto č. 24687
(Picea abies)
Foto č. 24686
(Picea abies)
Foto č. 24685
(Picea abies)
Foto č. 24684
(Picea abies)
Foto č. 24683
(Picea abies)
Foto č. 24103
(Picea abies)
Foto č. 13714
(Picea abies)
Foto č. 13713
(Picea abies)
Foto č. 13712
(Picea abies)
Foto č. 13711
(Picea abies)
Foto č. 13710
(Picea abies)
Foto č. 13709
(Picea abies)
Foto č. 13708
(Picea abies)
Foto č. 13707
(Picea abies)
Foto č. 13706
(Picea abies)
Foto č. 13705
(Picea abies)
Foto č. 13704
(Picea abies)
Foto č. 13703
(Picea abies)
Foto č. 13702
(Picea abies)
Foto č. 13701
(Picea abies)
Foto č. 1952

Smrk ztepilý - Info na Wikipedie  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.