měkkouš kadeřavý (Plicaturopsis crispa)

měkkouš kadeřavý - Foto č. 7412


PublikaceObjednat
Nejedlé houby


Hořín u Mělníka, CZ
18.Leden 2008

Možnost záměny za jinou houbu


měkkouš kadeřavý:

Měkkouš kadeřavý představuje hojnou a drobnou houbu vyrůstající prakticky po celý rok v početnějších seskupeních na starých kmenech a větvích některých listnáčů, především buků a lísek. Je to dobře poznatelný druh, který rozeznáme podle měkkých mušlovitých plodniček s jemně plstnatým, okrově hnědým povrchem a bělavým až šedobělavým žilnatým rouškem.
Záměna za jiný druh není příliš pravděpodboná.

Využití: Patří k nejedlým houbám.měkkouš kadeřavý - Fotografie (3):
(Plicaturopsis crispa)
Foto č. 20105
(Plicaturopsis crispa)
Foto č. 18437
(Plicaturopsis crispa)
Foto č. 18376


měkkouš kadeřavý - Možnost záměny za jinou houbu:

Nejedlé houbyLéčivé a zdravotně prospěšné houby

klanolístka obecná (Schizophyllum commune):

Liší se od sebe především spodní částí klobouku. Měkkouš se vyznačuje šedobělavým žilnatým rouškem, zatímco klanolístka rozčísnutými lupeny s dvojitým ostřím.

  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.