hvězdák vlhkoměrný (Astraeus hygrometricus)

hvězdák vlhkoměrný - Foto č. 12658


PublikaceObjednat
Nejedlé houbyLéčivé a zdravotně prospěšné houby


Posadas u Córdoby, ES
12.Leden 2009

Možnost záměny za jinou houbu


hvězdák vlhkoměrný:

Hvězdák vlhkoměrný představuje zajímavý druh, jehož cípy reagují na vlhkost. Po dešti a za vlhka se rozvinou, zatímco při zasychání se postupně zahalují, takže v podstatě uschovají celou vnitřní okrovku (teřich). Tak se tomu děje při každé změně vlhkosti až do té doby než se plodnice rozloží. Vyznačuje se šedohnědými hygroskopickými cípy a kulovitým teřichem bez krčku s malým neohraničeným ústím. Setkat se s ním můžeme na vyhřátých a prosluněných místech při okrajích lesů, na skalnatých stráních a na dalších podobných místech.

Možnost záměny: Hvězdák vlhkoměrný můžeme zaměnit za některé druhy hvězdovek. Při jejich rozlišování hledíme na velikost plodnic, na počty protrhaných cípů, zajímá nás ústí na vnitřní okrovce, přítomnost či nepřítomnost krčku a podobně.
Všechny tyto houby jsou nejedlé.hvězdák vlhkoměrný - Fotografie (2):
(Astraeus hygrometricus)
Foto č. 12660
(Astraeus hygrometricus)
Foto č. 12659


hvězdák vlhkoměrný - Možnost záměny za jinou houbu:

Nejedlé houbyVzácné nebo chráněné houby

mnohokrčka dírkovaná (Myriostoma coliforme):

Vnitřní okrovka obou druhů představuje zásadní rozlišovací znak. U hvězdáku vlhkoměrného chybí krčky a k uvolňování výtrusů dochází prostřednictvím jednoho ústí, zatímco u mnohokrčky spočívá vnitřní okrovka na několika krčcích a na povrchu jí zdobí několik drobných otvůrků.

  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.