hlíva nálevkovitá (Pleurotus cornucopiae)

hlíva nálevkovitá - Foto č. 21539


PublikaceObjednat
Jedlé houbyVzácné nebo chráněné houby Léčivé a zdravotně prospěšné houby


Okolí Mělníka, CZ
12.Květen 2007

Možnost záměny za jinou houbu


hlíva nálevkovitá:

Patří k dosti vzácným druhům objevujícím se na odumřelém dřevě některých listnáčů, zejména jilmů, topolů, javorů a vrb. Vyrůstá obvykle ve větších trsech, fruktifikuje od dubna do října a nejvíce se jí daří v lužních lesích.

Popis: Klobouk je 30-120(-150) mm široký, zprvu nízce sklenutý s ostrým podehnutým okrajem, brzy nálevkovitý, v dospělosti až rozprostřený a na okraji někdy zvlněný, na povrchu hladký, lysý, paprsčitě přitiskle vláknitý, zprvu bělavě nahnědlý, později šedohnědý, krémově hnědý až světle okrový, často s jemným purpurovým nádechem. Lupeny jsou 5-10 mm vysoké, středně husté a tenké, na třeň dlouze sbíhavé a velmi často síťovitě pospojované, v mládí bělavé, později bělavě krémové. Třeň je 20-70 x 07-25 mm velký, víceméně válcovitý, směrem k bázi zúžený, zprvu bělavý, později bělavě krémový, na bázi často hnědý až hnědočerný. Dužnina je pružně pevná, bělavá a neměnná, s charakteristickou moučně anýzovou vůní a mírnou houbovou chutí. Záměna je možná za hlívu ústřičnou (Pleurotus ostreatus) nebo za hlívu plicní (Pleurotus pulmonarius).

Využití: Je podobně chutná jako hlíva ústřičná, ale byla zařazena do Červeného seznamu ohrožených druhů hub, a proto bychom ji měli chránit.

Prospěšné obsahové látky: Mannogalaktoglukan s protirakovinnými účinky, angiotenzin –ACE snižující krevní tlak, některé mastné kyseliny atd.hlíva nálevkovitá - 3 fotografií:
(Pleurotus cornucopiae)
Foto č. 3971
(Pleurotus cornucopiae)
Foto č. 3899
(Pleurotus cornucopiae)
Foto č. 3896


hlíva nálevkovitá - Možnost záměny za jinou houbu:

Jedlé, velmi chutné houbyLéčivé a zdravotně prospěšné houby

hlíva plicní (Pleurotus pulmonarius):

Lupeny starších nebo zasychajících plodnic hlívy plicní žloutnou, což u hlívy nálevkovité neplatí. Oba druhy se navíc liší odlišnou vůní dužniny a většinou tvarem klobouku. Hlíva nálevkovitá voní anýzově moučně a její klobouky bývají zpravidla nálevkovité, zatímco hlíva plicní voní houbově a vyznačuje se většinou lasturovitými nebo polokruhovitě vějířovitými klobouky.

Jedlé, velmi chutné houbyLéčivé a zdravotně prospěšné houby

hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus):

Hlíva nálevkovitá vyrůstá od května do září, voní nasládle moučně, mívá nejčastěji nálevkovité klobouky a vyznačuje se dlouze sbíhavými a na bázi síťovitě pospojovanými lupeny. Hlíva ústřičná vyrůstá od října do dubna, voní houbově, její klobouky jsou nejčastěji ledvinovité nebo vějířovité a lupeny nebývají na bázi tak výrazně žilnatě pospojované.

  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.