Devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum)

Devaterník velkokvětý tmavý - Foto č. 6326


PublikaceObjednat
PolokeřeLuční rostlinyPískomilné rostlinySkalní rostlinyStepní rostliny


čeleď: Cistovité

Džbán, Nečemice
14.Srpen 2007


Devaterník velkokvětý tmavý:

Stálezelený polokeř z čeledi cistovitých (Cistaceae) se vstřícnými eliptičnými až úzce vejčitými listy, které jsou na rubu roztroušeně až hustě chlupaté (podle jména známější devaterník penízkový, za nějž bývá často omylem považován, je má hvězdovitými chlupy plstnaté; u nás jen pěstovaný) a na okraji podvinuté; přítomností palistů se liší od devaterníku šedého . Květy žluté s velkým počtem tyčinek, korunní plátky zmuchlané, na bázi sytěji zbarvené, ale bez kresby (devaterník velkokvětý pravý tam má oranžové podkůvky; je to horský druh, u nás jen v Hrubém Jeseníku); plod je tobolka. Kvete od června do září. Roste na slunných kamenitých nebo křovinatých stráních, pastvinách, v lesních lemech, někdy i na skalách či písčinách; u nás roztroušeně až hojně od nížin do podhůří na většině území s výjimkou nejsevernějšího pásu. V květomluvě znamená „Přede mnou nic neskryješ, vím o tobě vše.“


Devaterník velkokvětý tmavý - Fotografie (3):
(Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum)
Foto č. 6329
(Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum)
Foto č. 6328
(Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum)
Foto č. 6327

Devaterník velkokvětý tmavý - Info na Wikipedie  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.