Smrk ztepilý (Picea abies)Smrk ztepilý:

Náš domácí smrk vysoký 30 - 50 m, dožívající se obvykle 200 - 300 let; kvést začíná až ve stáří 60 let a nekvete každý rok, ale v intervalech 4 - 5 let. Původní je u nás jen ve vysokých horách, přirozené výskyty v nížině jsou vázány na chladné rokle (např. Labské pískovce). Jako rychle rostoucí produkční dřevina se u nás začal hojně pěstovat za třicetileté války, kdy ho na svých pozemcích zaváděl především Albrecht z Valdštejna. Smrkové monokultury jsou však málo odolné - trpí vývraty a polomy s následným rozvojem chorob a škůdců a především jsou velmi citlivé na imise oxidu siřičitého, což v minulosti vedlo ke katastrofickému odlesnění hřebenových partií zejména Krušných hor. Jako provizorní náhrada se za něj vysazoval podstatně odolnější severoamerický smrk pichlavý; nyní se postupně obnovuje původní složení porostů.


Smrk ztepilý - Fotografie (29):
(Picea abies)
Foto ID 24695
(Picea abies)
Foto ID 24694
(Picea abies)
Foto ID 24692
(Picea abies)
Foto ID 24691
(Picea abies)
Foto ID 24690
(Picea abies)
Foto ID 24689
(Picea abies)
Foto ID 24688
(Picea abies)
Foto ID 24687
(Picea abies)
Foto ID 24686
(Picea abies)
Foto ID 24685
(Picea abies)
Foto ID 24684
(Picea abies)
Foto ID 24683
(Picea abies)
Foto ID 24103
(Picea abies)
Foto ID 13714
(Picea abies)
Foto ID 13713
(Picea abies)
Foto ID 13712
(Picea abies)
Foto ID 13711
(Picea abies)
Foto ID 13710
(Picea abies)
Foto ID 13709
(Picea abies)
Foto ID 13708
(Picea abies)
Foto ID 13707
(Picea abies)
Foto ID 13706
(Picea abies)
Foto ID 13705
(Picea abies)
Foto ID 13704
(Picea abies)
Foto ID 13703
(Picea abies)
Foto ID 13702
(Picea abies)
Foto ID 13701
(Picea abies)
Foto ID 1952
(Picea abies)
Foto ID 1259

Smrk ztepilý - Info na WikipediePravidla použití fotografií
Online fotografie | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.