Pryšec bahenní (Euphorbia palustris)Pryšec bahenní:

Statná bylina z čeledi pryšcovitých (Euphorbiaceae), vysoká 50-120 cm; oddenek vícehlavý, takže rostlina obvykle tvoří na volném prostranství mohutné trsy keřovitého vzhledu, v zapojeném porostu jsou trsy slabší; lodyhy přímé, duté, rýhované, v horní polovině metlovitě větvené, větve sterilní, s listy výrazně menšími než na hlavní lodyze; listy střídavé, přisedlé, podlouhle kopinaté, na hlavní lodyze 4-7 cm dlouhé; květy jednopohlavné, bezobalné, vytvářejí složitá květenství zvaná cyathia charakteristická výhradně pro pryšce: každé cyathium je tvořeno jedním samičím a větším počtem samčích květů a je podepřeno zákrovem ze srostlých listénců nesoucích 4 žlázky, jejichž tvar a barva jsou důležitými určovacími znaky – u pryšce bahenního jsou žlázky oválné, bez růžků, voskově žluté až nahnědlé; cyathia vyrůstají v mohutném koncovém, zpravidla pětiramenném lichookolíku a několika slabších úžlabních lichookolících; plody jsou kulovité tobolky na povrchu s krátkými válcovitými bradavkami. Kvete v květnu a červnu. Roste na vlhkých nivních loukách a v lemech lužních lesů, ve Skandinávii (odkud pocházejí tyto fotografie) je rostlinou mořského pobřeží; u nás vzácně v nížinách teplejších oblastí – v Polabí, Pomoraví a Podyjí. V Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR je řazen mezi rostliny silně ohrožené (C2), ve stejné kategorii je i chráněn záknem. Jako všechny pryšce je jedovatý, při poranění roní bílé, kůži dráždící mléko (odtud jméno v řadě národních jazyků).
Pozn.: Nápadná statná bíle kvetoucí bylina na některých snímcích je katrán přímořský.


Pryšec bahenní - Fotografie (6):
(Euphorbia palustris)
Foto ID 29893
(Euphorbia palustris)
Foto ID 12926
(Euphorbia palustris)
Foto ID 12925
(Euphorbia palustris)
Foto ID 12924
(Euphorbia palustris)
Foto ID 12923
(Euphorbia palustris)
Foto ID 12922

Pryšec bahenní - Info na WikipediePravidla použití fotografií
Online fotografie | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.