Pelyněk pontický (Artemisia pontica)

Pelyněk pontický - Foto č. 6423


PublikaceFotografie není online – Objednat e-mailem
Chráněné rostlinyBylinyRumištní rostlinyStepní rostliny


čeleď: Hvězdnicovité

Žatec, Stroupeč
25.Srpen 2007


Pelyněk pontický:

Vytrvalá aromatická bylina z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae), celá stříbřitě hedvábnitě chlupatá, vysoká 20-60 cm. Lodyhy vyrůstají z plazivého větveného oddenku, často vytvářejí husté, již zdálky svou sivou barvou nápadné polykormony, tj. porosty jednotlivých lodyh, které jsou však pod zemí vzájemně propojeny a celý porost je tak ve skutečnosti jediný jedinec. Listy jsou střídavé, od lodyhy kolmo odestálé, v obrysu trojúhelníkové, 2-3x zpeřeně dělené na čárkovité úkrojky; mladé nekvetoucí nízké a nevětvené rostliny kuželovitého tvaru připomínají miniaturní stříbrné smrčky. Květenství je úzká metlovitá lata úborů zaujímající horní polovinu lodyhy; úbory jsou nící, téměř kulovité, 3-4 mm v průměru; květy žluté, trubkovité, nenápadné, neboť téměř nepřečnívají zákrovní listeny; plody jsou nažky bez chmýru. Kvete od srpna do října. Roste na suchých stráních, v lesních lemech (zejména doubrav), na okrajích cest a silnic, železničních náspech a dalších ruderalizovaných stanovištích, upřednostňuje hlubší, vysýchavé, živinami a zejména vápníkem bohaté půdy často až jílovitého charakteru a slunečná stanoviště; u nás roztroušeně pouze v nejteplejších oblastech státu – v severozápadních Čechách a na jižní Moravě, v Čechách hojněji pouze v okolí Loun a Žatce, na Moravě v okolí Hustopeče. Třebaže patří ke vzácnějším rostlinám naší republiky, není zařazen na seznam zvláště chráněných druhů.


Pelyněk pontický - Fotografie (5):
(Artemisia pontica)
Foto č. 6424
(Artemisia pontica)
Foto č. 6422
(Artemisia pontica)
Foto č. 6421
(Artemisia pontica)
Foto č. 6420
(Artemisia pontica)
Foto č. 6419

Pelyněk pontický - Info na Wikipedie  • Fotografie pro publikování

    Stáhněte si fotografie pro posouzení kvalitya vhodnosti k předpokládanému použití. Online fotografie jsou k dispozici pro tisk do velikosti cca A4/300dpi. Větší velikost Vám zašleme na vyžádání.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít k soukromým (neveřejným) účelům. Sami stanovte cenu, jakou jste ochotni zaplatit. Peníze zašlete na účet č. 1059450/0300 nebo zaplaťte kartou. Děkuji. Jiří Bohdal
Objednat e-mailem
Ceník | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.