pazoubek zelený (Microglossum viride)

pazoubek zelený - Foto ID 21168


PravidlaPravidla a podmínky užití fotografií

PublikaceFotografie není online – nutné objednat e-mailem
Nejedlé houbyZákonem chráněné houby


Jablonec nad Nisou, CZ
1.Říjen 2013

Možnost záměny za jinou houbu


pazoubek zelený:

Pazoubek zelený patří k dosti vzácným a zajímavým houbám, které vyhledávají vlhká stanoviště. Objevuje se zhruba od srpna do počátku listopadu a setkat se s ním můžeme v jehličnatých i listnatých lesích. Upřednostňuje vlhčí místa s výskytem mechů a rašeliníků, přičemž nejčastěji se objevuje na okrajích potůčků, kde vyrůstá většinou v početných skupinách.
Poznáme jej podle žlutozelených, v mládí až čistě zelených kyjovitých plodnic, které se dělí na třeň a vrchní plodnou část. Ta bývá hladká, nepravidelně zaoblená, v dospělosti někdy až jazykovitá, za vlhka lesklá, jinak suchá a neslizká. Třeň se vyznačuje víceméně stejným zbarvením, bývá válcovitý až nepravidelně zprohýbaný a je charakteristicky jemně šupinkatý.
Zaměnit bychom jej mohli za rovněž vzácný pazoubek olivový (Microglossum olivaceum), který se liší hladkým nešupinatým třeněm, případně za dva druhy patyček, konkrétně za velmi vzácnou patyčku černozelenou (Leotia atrovirens) a za běžnější patyčku rosolovitou (Leotia lubrica).

Využití: Je nejedlý a navíc zařazený do Červeného seznamu ohrožených druhů hub.
pazoubek zelený - Fotografie (1):
(Microglossum viride)
Foto ID 18218


pazoubek zelený - Možnost záměny za jinou houbu:

Nejedlé houby

patyčka rosolovitá (Leotia lubrica):

Patyčky se od pazoubků liší slizkými rosolovitými plodnicemi a jiným tvarem kloboučků (vrchní plodné části).

Pravidla použití fotografií
Online fotografie | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.