Svízel trojrohý (Galium tricornutum)

Svízel trojrohý - Foto č. 11742


PublikaceObjednat e-mailem
Chráněné rostlinyBylinyRumištní rostliny


čeleď: Mořenovité

České středohoří, Křesín
20.Červen 2009


Svízel trojrohý:

Jednoletá bylina z čeledi mořenovitých (Rubiaceae) vysoká 15-40(-60) cm; lodyha přímá nebo vystoupavá, na bázi bohatě větvená, čtverhranná, na hranách chrupavčitě osténkatá; čárkovitě obkopinaté listy (a s nimi tvarem i velikostí splývající palisty) v 6-9četných přeslenech; v úžlabí listů vyrůstají (1-)3(-5)květá květenství drobných bílých čtyřčetných květů; plody jsou kulovité dvounažky s hustě jemně bradavčitým povrchem, jejichž stopky se (důležitý určovací znak!) obloukovitě stáčejí dolů. Kvete od června do srpna. Roste jako plevel na polích, vinicích nebo úhorech na půdách s vyšším obsahem vápníku; u nás se dříve vyskytoval jako trvale zdomácněný druh (původem ze Středomoří) v pahorkatinách nejteplejších oblastí, postupně vymizel a až donedávna byl znám jen ze dvou lokalit na jižní Moravě, a teprve v roce 2007 byl nalezen v Českém středohoří účastníky floristického kurzu České botanické společnosti – tato nenápadná bylina tedy patří mezi nejvzácnější rostliny našeho státu, v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR je řazen mezi druhy kriticky ohrožené (C1), na seznamu zvláště chráněných druhů však chybí – patrně proto, že druhová ochrana se nevztahuje na druhy přirozeně rostoucí v porostech kulturních plodin, pokud jsou ničeny v souvislosti s jejich běžným obhospodařováním, a svízel trojrohý prakticky jinde neroste.
Svízel trojrohý lze při letmém pohledu snadno zaměnit za zcela běžný svízel přítulu (je tedy možné, že se u nás vyskytuje častěji, ale vinou těchto záměn uniká pozornosti!), se kterým má společné to, že se svými osténky jejich lodyhy přichytávají na oděv; svízel přítula je však obvykle mnohem statnější, květenství má bohatší a plody na přímých stopkách jsou háčkovitě ostnité.
Pozn.: Detail květenství je pouze výřez z větší fotografie, k dispozici je jen ve velikosti zhruba dvojnásobné.


Svízel trojrohý - Fotografie (2):
(Galium tricornutum)
Foto č. 11744
(Galium tricornutum)
Foto č. 11743

Svízel trojrohý - Info na Wikipedie  • Fotografie pro publikování

    Stáhněte si fotografie pro posouzení kvalitya vhodnosti k předpokládanému použití. Online fotografie jsou k dispozici pro tisk do velikosti cca A4/300dpi. Větší velikost Vám zašleme na vyžádání.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít k soukromým (neveřejným) účelům. Sami stanovte cenu, jakou jste ochotni zaplatit. Peníze zašlete na účet č. 1059450/0300 nebo zaplaťte kartou. Děkuji. Jiří Bohdal
Objednat e-mailem
Ceník | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.