štítovka chudobná (Pluteus depauperatus)

štítovka chudobná - Foto č. 17471


PublikaceObjednat
Nejedlé houby


Hořín u Mělníka
9.Červen 2012


štítovka chudobná:

Štítovka chudobná patří mezi méně běžné a drobnější štítovky vyrůstající z tlejících kmenů a pařezů některých listnáčů, především z buků. Objevuje se od června do října a přestože má houbovou chuť a není jako většina jiných štítovek zatuchle cítit, je nejedlá.

Poznáme ji podle drobnějších plodnic s bělavě hnědými, žlutohnědými nebo téměř čistě bílými klobouky, které bývají na temeni charakteristicky vrásčité a při okraji v dospělosti často nápadně rýhované. Zprvu bývají vyklenuté, později až téměř ploché.
Třeň je typický svým jemným opýřením na povrchu, nepatrným rozšířením na bázi a bělavě hnědým nebo žlutohnědým zbarvením.

Možnost záměny: Někteří odborníci tuto štítovku slučují s podobnou štítovkou sametonohou (Pluteus plautus), která bývá zbarvená v šedohnědých odstínech a vyrůstá pravděpodobně pouze z jehličnanů. Mezi další velmi podobné druhy patří štítovka hlízečkatá (Pluteus semibulbosus), lišící se výraznou hlízkou na bázi nebo štítovka bělavá (Pluteus inquilinus), která se pro změnu liší většinou celoplošně zvrásněnými bílými klobouky.štítovka chudobná - Fotografie (2):
(Pluteus depauperatus)
Foto č. 17579
(Pluteus depauperatus)
Foto č. 17499  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.