sněť kukuřičná (Ustilago maydis)

sněť kukuřičná - Foto č. 12147


PublikaceObjednat
Nejedlé houby


Líbeznice u Prahy, CZ
20.Srpen 2009


sněť kukuřičná:

Na kukuřici, respektive na některých jejich částech se občas můžeme setkat s pozoruhodnými nádory, které vytváří sněť kukuřičná. Sněti patří mezi biotrofní parazity rostlin a dělíme je na mazlavé a prašné. Napadají různé části rostlin, nejčastěji listy a lodyhy.
Náchylná k napadení jsou především mechanicky poškozená či poraněná místa, na kterých se postupně vytvoří takzvané sorusy. Ty představují mnohdy až 10 cm velké útvary stříbřitě šedého zbarvení, jež se po dozrání protrhávají a postupně tak uvolňují takzvané chlamydospory.

Využití: Sněť kukuřičná obsahuje toxickou látku zvanou ustilagin a z tohoto důvodu se řadí mezi nejedlé až mírně jedovaté houby. V některých zemích Ameriky ji však lidé při určité úpravě konzumují a Mexičané ji dokonce konzervují.


sněť kukuřičná - Fotografie (1):
(Ustilago maydis)
Foto č. 12145  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.