rovetka pýchavkovitá (Asterophora lycoperdoides)

rovetka pýchavkovitá - Foto č. 18702


PublikaceObjednat
Nejedlé houby


Okolí Banské Štiavnice, SK
8.Červenec 2008

Možnost záměny za jinou houbu


rovetka pýchavkovitá:

Rovetka pýchavkovitá vyrůstá nejčastěji na starých, rozkládajících se plodnicích holubinky černající (Russula nigricans), vzácněji i na jiných černajících holubinkách, případně i na některých ryzcích. Objevuje se ve skupinkách, vyrůstá většinou na povrchu klobouku, vzácněji z báze třeně, a setkat se s ní můžeme zhruba od konce července až do počátku listopadu.
Popis: Klobouk je 10-25 mm široký, zprvu téměř kulovitý, později polokulovitý až vyklenutý, tlustě masitý, na okraji zřetelně podvinutý, na povrchu v mládí bělavě pomoučený, postupně od vznikajících chlamydospor skořicově hnědě poprášený. Lupeny jsou připojené, velmi nízké, řídké, tlusté, zprvu bělavě krémové, později až krémově nahnědlé. Třeň je 10-30 x 2-6 mm velký, jemně plstnatý, zpočátku bělavý, později až bělavě nahnědlý. Dužnina je bělavá až bělavě nahnědlá a vyznačuje se nevýraznou moučnou vůní i chutí. Záměna je možná za rovetku cizopasnou (Asterophora parasitica), od níž se liší povrchem a tvarem klobouku, a především jinými lupeny.

Využití: Řadíme ji k nejedlým houbám.rovetka pýchavkovitá - Fotografie (1):
(Asterophora lycoperdoides)
Foto č. 18703


rovetka pýchavkovitá - Možnost záměny za jinou houbu:

Nejedlé houby

rovetka cizopasná (Asterophora parasitica):

Liší se od sebe povrchem a tvarem klobouku, který je u rovetky pýchavkovité polokulovitý a v dospělosti zřetelně skořicově hnědě poprášený, zatímco u rovetky cizopasné poprášený není a je spíše kuželovitý. Další rozlišovací znak představují lupeny, jež jsou u rovetky cizopasné dobře vyvinuté a patrné, což u rovetky pýchavkovité neplatí.

  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.