Plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum)

Plavuň vidlačka - Foto č. 16816


PublikaceObjednat
BylinyLesní rostliny


Šumava
2010


Plavuň vidlačka:

Vytrvalá bylina s plazivým kořenujícím stonkem až 1 m dlouhým; větve jsou vystoupavé, zakončené obvykle dvěma výtrusnicovými klasy, včetně jich až 25 cm vysoké. Drobné čárkovité listy zakončené dlouhým bílým chlupem porůstají hustě celou lodyhu s výjimkou vystoupavých konců větví. Výtrusy dozrávají od června do září, při pohybu lodyhy vypadávají jako obláček prachu (viditelné na jedné z fotografií). Dříve se používaly v lékařství jako zásyp na rány, nebo – díky své vysoké hořlavosti – ke světelným efektům v divadlech. Roste v řídkých jehličnatých lesích nebo na vřesovištích od pahorkatin do subalpínského stupně, často na narušených stanovištích, jako jsou lesní cesty nebo zářezy silnic. Její kořeny žijí v mykorhize – těsné symbióze s houbami, které jsou citlivé na znečištění, proto její výskyt indikuje čisté životní prostředí.


Plavuň vidlačka - Fotografie (8):
(Lycopodium clavatum)
Foto č. 25697
(Lycopodium clavatum)
Foto č. 25696
(Lycopodium clavatum)
Foto č. 25695
(Lycopodium clavatum)
Foto č. 25694
(Lycopodium clavatum)
Foto č. 3892
(Lycopodium clavatum)
Foto č. 3891
(Lycopodium clavatum)
Foto č. 3890
(Lycopodium clavatum)
Foto č. 3889

Plavuň vidlačka - Info na Wikipedie  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.