penízovka skvrnitá (Penizovka skvrnita - Rhodocollybia maculata)

penízovka skvrnitá - Foto č. 17836


PublikaceObjednat
Nejedlé houbyLéčivé a zdravotně prospěšné houby


Poblíž Řísnice, okr. Tábor
21.Září 2012

Možnost záměny za jinou houbu


penízovka skvrnitá:

Penízovka skvrnitá představuje hojnou houbu jehličnatých lesů. Vyrůstá s oblibou pod smrky a většinou ve skupinách. Setkat se s ní můžeme od července až do konce října, přičemž nejhojněji se objevuje v září. Je dobře poznatelná podle klobouku, který bývá hladký, často nepravidelně zvlněný, bělavý nebo krémový a je pokrytý rezavými nebo červenohnědými skvrnami. K dalším znakům patří válcovitý, dolů se zužující třeň, jež je stejně zbarvený jako klobouk a dosti husté, bělavé až lehce narůžovělé lupeny, které mohou být taktéž pokryty rezavými skvrnami. Dužina se vyznačuje nevýraznou vůni a hořkou chutí.

Možnost záměny a využití: Patří k nejedlým houbám a zaměnit bychom ji mohli za vzácnou penízovku špičkovitou (Collybia oreadoides), za trsnatě rostoucí líhu srostlou (Lyophyllum connatum), případně za některé druhy bílých strmělek a čirůvek.

Poznámka: V některých starších atlasech bývá uváděná jako jedlá.penízovka skvrnitá - Fotografie (1):
(Penizovka skvrnita - Rhodocollybia maculata)
Foto č. 17837


penízovka skvrnitá - Možnost záměny za jinou houbu:

Jedlé houbyVzácné nebo chráněné houby

penízovka letní (Flammulina fennae):

Penízovka skvrnitá vyrůstá ze země a vyznačuje se bílým třeněm, zatímco penízovka letní vyrůstá ze dřeva a její třeň se zbarvuje do černa.

  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.