« předchozí | další »

penízovka širokolupenná (Megacollybia platyphylla)

penízovka širokolupenná - Foto č. 11611


PublikaceObjednat
Nejedlé houbyLéčivé a zdravotně prospěšné houby


Mladoboleslavsko, CZ
31.Květen 2009

Možnost záměny za jinou houbu


penízovka širokolupenná:

Tato houba roste dosti hojně v jehličnatých i listnatých lesích, s oblibou pod buky. Objevuje se jednotlivě i v menších skupinách a setkat se s ní můžeme od května do října. Vyznačuje se poměrně statnými, v mládí pevnými, později křehčími plodnicemi s šedohnědými až světle okrovými klobouky, řídkými zoubkatými lupeny, podélně rýhovaným bílým třeněm, a také dlouhými myceliovými provazci na bázi.
Patří k dobře poznatelným houbám, které bychom neměli za jiný druh zaměnit.

Využití: Dříve byla považována za jedlou, ale v současné době se uvádí jako mírně jedovatá či nejedlá.
penízovka širokolupenná - Možnost záměny za jinou houbu:

Jedlé, nepříliš chutné houby

tmavobělka rýhonohá (Melanoleuca grammopodia):

Tmavobělka rýhonohá vyrůstá v trávě nebo v listí a má velmi husté lupeny, zatímco penízovka širokolupenná zužitkovává zbytky dřeva, její lupeny jsou prořídlé a bázi třeně zdobí navíc myceliové kořínky.

  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.