pavučinec modroslizký (Cortinarius stillatitius)

pavučinec modroslizký - Foto č. 20106


PublikaceObjednat
Jedlé, nepříliš chutné houbyPodezřelé houby


Okolí Tábora, CZ
14.Září 2013

Možnost záměny za jinou houbu


pavučinec modroslizký:

Pavučinec modroslizký představuje nepřehlédnutelnou slizkou houbu, vyrůstající v jehličnatých nebo smíšených lesích, s oblibou na vlhčích mechatých lokalitách pod smrky. Vyhovuje mu kyselé podloží, objevuje se jednotlivě nebo v menších skupinách a setkat se s ním můžeme zhruba od konce června do počátku října.

Popis: Klobouk je 35-100 mm široký, zprvu polokulovitý nebo vejčitý, podehnutý a ke třeni spojený vláknitě sliznatým nafialovělým vélem, později zvoncovitý, v dospělosti vyklenutý až plochý, na okraji většinou nepatrně rýhovaný, často s širokým a tupým hrbolem. Pokožka je značně slizká, mazlavá, hladká, zpočátku medově nebo olivově hnědá, později hnědá, v dospělosti za vlhka až čokoládově hnědá. Lupeny jsou středně husté, zpočátku světle šedohnědé s bělavým ostřím, později rezavě hnědé.
Třeň je 60-100 x 8-20 mm velký, válcovitý, na bázi obvykle ztenčený, zpočátku špinavě bělavě namodralý, později vybledávající a na bázi někdy až rezavě hnědnoucí, na povrchu pokrytý vrstvou slizu. Dužnina je špinavě bělavá až nahnědlá, v horní části třeně někdy nafialovělá, s mírnou chutí a nasládle medovou vůní, která je patrná především na bázi třeně.

Záměna je možná za některé podobně vzhlížející druhy, především za pavučinec plavooroanžový (Cortinarius collinitus), který se liší hnědooranžovým zbarvením klobouku s nerýhovaným okrajem, většinou subtilnějšími plodnicemi a dužninou bez nápadné vůně. Další záměna je možná za podstatně robustnější pavučinec mokvavý (C. mucifluus), jenž má spíše šedohnědý klobouk a víceméně bílý třeň a za pavučinec bukový (C. arvinaceus), který se liší hnědooranžovým až načervenale hnědým kloboukem, rovněž statnějšími plodnicemi, dužninou bez výrazné vůně a růstem pod buky. Méně pravděpodobnou možnost záměny představují pavučinec slizký (C. mucosus) a pavučinec osikový (C. trivialis).

Využití: Je sice jedlý, ale pavučince se ke konzumaci všeobecně nedoporučují.pavučinec modroslizký - Fotografie (1):
(Cortinarius stillatitius)
Foto č. 20107


pavučinec modroslizký - Možnost záměny za jinou houbu:

Jedlé, nepříliš chutné houbyPodezřelé houby

pavučinec plavooranžový (Cortinarius collinitus):

Pavučince plavooranžového charakterizuje hnědooranžové zbarvení klobouku s nerýhovaným okrajem a dužnina bez specifické vůně, zatímco u pavučince modroslizkého bývá klobouk většinou olivově, kaštanově nebo čokoládově hnědý, na okraji je nepatrně a krátce rýhovaný a dužnina je cítit po medu.

  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.