pařezník jemný (Panellus mitis)

pařezník jemný - Foto č. 18456


PublikaceObjednat
Nejedlé houby


Mělnická Vrutice, CZ
20.Listopad 2009

Možnost záměny za jinou houbu


pařezník jemný:

Pařezník jemný představuje běžnou houbu jehličnatých lesů vyrůstající na padlých větvičkách jehličnanů, především smrků. Objevuje se většinou ve skupinkách a setkat se s ním můžeme zhruba od srpna do prosince, při mírnější zimě dokonce i v lednu a únoru.

Popis: Klobouk je 10-30 mm velký, ledvinovitý až škeblovitý, jen jemně plstnatý, za vlhka lepkavý, na okraji lehce podvinutý a často nepatrně vrásčitý, pod pokožkou gelatinózní, zprvu bělavý, později až světle okrový, většinou s jemným narůžovělým nádechem. Lupeny se pravidelně střídají s kratšími lupénky, jsou středně husté, poměrně tenké a vyznačují se podobným zbarvením jaké má klobouk. Třeň je charakteristicky postranní, krátký a bělavě vláknitě vločkatý. Dužnina bývá houževnatá, pružná, bělavá až bělavě našedlá, bez výraznější vůně i chuti. Nejpravděpodobnější možnost záměny představují některé podobně zbarvené trepkovitky, které se liší jinými lupeny, třeněm, a většinou také nepřítomností gelatinózní vrstvy pod pokožkou klobouku. K nejpodobnějším patří trepkovitka měnlivá (Crepidotus variabilis), trepkovitka Cesatiho (C. cesatii var. cesatii) a trepkovitka Bresadolova (C. versutus). Další možnost záměny představuje pařezník obecný (Panellus stypticus), který roste především na listnáčích a vyznačuje se okrově hnědým zbarvením.

Využití: Řadíme jej k nejedlým houbám.pařezník jemný - Fotografie (2):
(Panellus mitis)
Foto č. 20306
(Panellus mitis)
Foto č. 18457


pařezník jemný - Možnost záměny za jinou houbu:

Nejedlé houby

trepkovitka Cesatiho (Crepidotus cesatii var. cesatii):

Liší se od sebe částečně jinými lupeny a hlavně odlišným třeněm. Pařezník jemný se navíc vyznačuje gelatinózní vrstvou pod pokožkou klobouku, která u této trepkovitky chybí.

Nejedlé houbyLéčivé a zdravotně prospěšné houby

pařezník obecný (Panellus stipticus):

Pařezník obecný vyrůstá na listnáčích, mívá okrově zbarvené, na povrchu jemně vrásčité kloboučky a obvykle výstředný třeň. Pařezník jemný bývá většinou celkově bílý, liší se gelatinózní vrstvou pod pokožkou klobouku, postranním třeněm a růstem na jehličnanech.

  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.