Úvodní strana > Obchodní informaceJakékoliv veřejné použití fotografií z těchto stránek je podmíněno zaplacením licence. Výjimky jsou možné v rozsahu daném zákonem č.121/2000 Sb. (autorský zákon)
oddelovac


CENÍK - cena za 1 fotografii:


300,-Kč - Licence RM-S - k užití fotografií do velikosti tisku A5/312 cm2 - jednorázová

1 000,-Kč - Licence RF-A4 - k užití fotografií do velikosti tisku A4/624 cm2 - trvalá
- zahrnuje v sobě též licenci RF-CW


1 500Kč - Licence RF-L - k užití fotografií bez omezení velikosti tisku - trvalá
- zahrnuje v sobě též licenci RF-CW


300Kč - Licence RF-CW - k užití fotografií pro internet, elektronická média, veřejné prezentace opod. - trvalá

Formulář Objednávka

oddelovac


Objednávka
Ceník | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.