Netopýr parkový (Pipistrellus nathusii)

Netopýr parkový - Foto č. 3111


PublikaceObjednat
Netopýr parkový:

Ačkoli jde o největšího evropského zástupce rodu Pipistrellus, je výrazně menší než většina ostatních našich netopýrů. Jako jiné druhy rodu má krátké kožité boltce s kratičkým, tupě ukončeným tragem, poměrně úzká křídla a dobře vytvořenou epiblemu, jejich vzájemné odlišení je dost obtížné a vždy je nutné posoudit více znaků. U netopýra parkového měří LAt zpravidla více než 33 mm a 5. prst křídla přes 43 mm, palec křídla je zhruba stejně dlouhý jako zápěstní kloub (u ostatních je zřetelně kratší) a relativně delší boltec (většinou nad 12 mm) při přehnutí dopředu obvykle přesahuje úroveň čenichu. Srst na hřbetě bývá sytě hnědá s lehce olivovým nádechem, avšak bez výraznějších zlatavých tónů nádechů, břicho je světlejší, hnědošedé. Osrstění ocasní blány je výraznější než u ostatních druhů – na spodní straně sahá zhruba do poloviny délky ocasu (u ostatních vyjma netopýra nejmenšího zhruba jen do třetiny). Díky hustšímu osrstění hřbetní strany ocasní blány vzniká zkreslený dojem větší tělesné velikosti – při určování sedícího netopýra v terénu je to možná nejlepší znak. Rozdíly od dalších druhů rodu se projevují i v utváření žilnatiny křídla a tvaru penisu, který má u n. parkového výraznou tmavou středovou rýhu. Pomocí lupy lze v terénu ověřit i některé znaky na zubech, zejména uspořádání horních a spodních řezáků – n. parkový má velký I2 a mezeru mezi I2 a I3.


Netopýr parkový - Fotografie (5):
(Pipistrellus nathusii)
Foto č. 14075
(Pipistrellus nathusii)
Foto č. 14073
(Pipistrellus nathusii)
Foto č. 14072
(Pipistrellus nathusii)
Foto č. 14071
(Pipistrellus nathusii)
Foto č. 14070

Netopýr parkový - Info na Wikipedie  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.