límcovka měděnková (Stropharia aeruginosa)

límcovka měděnková - Foto č. 14594


PublikaceObjednat
Jedlé, nepříliš chutné houbyPodezřelé houbyLéčivé a zdravotně prospěšné houby


Mělnická Vrutice, CZ
14.Říjen 2006

Možnost záměny za jinou houbu


límcovka měděnková:

Límcovka měděnková patří ke krásným podzimním houbám, které zdobí jehličnaté i listnaté lesy. Objevuje se zhruba od srpna do listopadu a setkat se s ní můžeme především na mechatých místech s vyšší vlhkostí, kde vyrůstá z tlejícího dřeva nebo jeho zbytků. Představuje hojnou houbu, kterou můžeme zaměnit za velmi podobnou límcovku modrou. S rozlišováním obou těchto druhů může být někdy problém, pokud jsou však plodnice vzrostlejší a jsou opatřeny celistvým nálevkovitým prstýnkem, jedná se určitě o límcovku měděnkovou. Přítomnost takového prstýnku tvoří zásadní rozlišovací znak. Další rozdíly jsou patrné na klobouku, a to především u dospělých plodnic. Zatímco límcovka modrá se obvykle postupně odbarvuje a její povrch klobouku není vyjma okraje šupinkatý, límcovka měděnková se většinou nemění a klobouk bývá šupinkatý i na temeni. Oba druhy se také liší ostřím lupenů. Pro límcovku měděnkovou jsou charakteristické šedofialové až hnědofialové lupeny s bílým ostřím, zatímco u límcovky modré bělavé ostří lupenů chybí.

Využití: Jedná se o jedlou, avšak nepříliš chutnou houbu, kterou si zkušenější houbaři přidávají do směsi.

Upozornění: V některých atlasech se uvádí jako nejedlá.


límcovka měděnková - Fotografie (1):
(Stropharia aeruginosa)
Foto č. 18311


límcovka měděnková - Možnost záměny za jinou houbu:

Nejedlé houby

límcovka modrá (Stropharia caerulea):

Mladé plodnice jsou často těžko odlišitelné, ale pokud jsou na třeni opatřené dobře vyvinutým prstýnkem, jedná se o límcovku měděnkovou. Límcovka modrá bývá často bez prstýnku, nebo je jen málo vyvinutý. Dále se obě houby liší povrchem klobouku starších plodnic.

  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.