Lilie cibulkonosná (Lilium bulbiferum)

Lilie cibulkonosná - Foto č. 13014


PublikaceObjednat
Chráněné rostlinyJedovaté rostlinyBylinyHorské rostlinyLuční rostliny


čeleď: Liliovité

Krušné hory, Klínovec
16.Červenec 2009


Lilie cibulkonosná:

Vytrvalá bylina z čeledi liliovitých (Liliaceae) s vejčitou, řídce šupinatou cibulí, vysoká 20-120 cm; lodyha přímá, nevětvená, hustě olistěná; listy střídavé, čárkovitě kopinaté, zejména horní často s úžlabními pacibulkami, které na podzim opadávají; květy jednotlivé nebo v chudokvětém (2-3, vzácně až 5květém) okolíkatém hroznu, 6-8 cm velké, vzpřímené, nálevkovitého tvaru, svítivě oranžové; plod je tobolka, semena ale tvoří jen výjimečně. Kvete v červnu a červenci. Zdálo by se, že vzhledem k nápadnosti květů je snadné ji v přírodě najít, opak je však pravdou – spoléhá na rozmnožování pomocí pacibulek, mladé rostliny nekvetou vůbec a starší jen za příznivých podmínek – existují i poměrně bohaté populace, kde se najde jen pár kvetoucích rostlin, a to ještě ani ne každý rok; sterilní jedinci pak ve vyšším porostu snadno ujdou pozornosti. Roste na horských a podhorských loukách a v lesních lemech; u nás vzácně v pohraničních pohořích, ve vnitrozemí jen výjimečně. V Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR je řazena mezi druhy silně ohrožené (C2), ve stejné kategorii je chráněna i zákonem. Často se pěstovala na zahrádkách, vzhledem k nespolehlivosti kvetení je však v poslední době nahrazována šlechtěnými hybridy.
U nás roste jen poddruh lilie cibulkonosná pravá (subsp. bulbiferum); v horách jihozápadní Evropy roste lilie cibulkonosná šafránová (subsp. croceum), někdy považovaná za samostatný druh, která se liší nepřítomností pacibulek.


Lilie cibulkonosná - Fotografie (12):
(Lilium bulbiferum)
Foto č. 13018
(Lilium bulbiferum)
Foto č. 13017
(Lilium bulbiferum)
Foto č. 13016
(Lilium bulbiferum)
Foto č. 13015
(Lilium bulbiferum)
Foto č. 13013
(Lilium bulbiferum)
Foto č. 13012
(Lilium bulbiferum)
Foto č. 13011
(Lilium bulbiferum)
Foto č. 13010
(Lilium bulbiferum)
Foto č. 13009
(Lilium bulbiferum)
Foto č. 13008
(Lilium bulbiferum)
Foto č. 13007
(Lilium bulbiferum)
Foto č. 13006

Lilie cibulkonosná - Info na Wikipedie  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.