kyj zkroucený (Macrotyphula fistulosa var. contorta)

kyj zkroucený - Foto č. 18434


PublikaceObjednat
Nejedlé houby


Chodeč, okr. Mělník, CZ
26.Prosinec 2012

Možnost záměny za jinou houbu


kyj zkroucený:

S kyjem zkrouceným se v přírodě setkáme mimo hlavní houbařskou sezónu, většinou pozdě na podzim, případně v zimě při oblevě nebo počátkem jara. Objevuje se většinou v menších seskupeních, ale někdy dokáže obrůst celou větev. Daří se mu zejména na starších lískových větvích, ale vyrůstá také na břízách a vzácně i na jiných listnáčích.
Poznáme jej podle kyjovitých nebo různě zprohýbaných a pokroucených plodnic, které se vyznačují křehkou konzistencí, jemně ojíněným povrchem a světle okrovým, žlutohnědým až hnědým zbarvením. Patří k nejedlým a dobře poznatelným houbám, které bychom neměli za žádný jiný druh zaměnit. Částečně jej může někdy připomínat kyj rourkovitý (Macrotyphula fistulosa), který vyrůstá ze země a liší se vzpřímenými plodnicemi.kyj zkroucený - Fotografie (7):
(Macrotyphula fistulosa var. contorta)
Foto č. 18568
(Macrotyphula fistulosa var. contorta)
Foto č. 18567
(Macrotyphula fistulosa var. contorta)
Foto č. 18365
(Macrotyphula fistulosa var. contorta)
Foto č. 18364
(Macrotyphula fistulosa var. contorta)
Foto č. 18363
(Macrotyphula fistulosa var. contorta)
Foto č. 18362
(Macrotyphula fistulosa var. contorta)
Foto č. 18361


kyj zkroucený - Možnost záměny za jinou houbu:

Nejedlé houby

kyj rourkovitý (Macrotyphula fistulosa var. fistulosa):

Kyj zkroucený vyrůstá z mrtvého dřeva některých listnáčů, především lísek, zatímco kyj rourkovitý vyrůstá ze země. Liší se také velikostí a mnohdy i tvarem.

  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.