« předchozí | další »

křehutka vodomilná (Psathyrella piluliformis)

křehutka vodomilná - Foto č. 13607


PublikaceObjednat
Jedlé houbyLéčivé a zdravotně prospěšné houby


Mělnická Vrutice, CZ
5.Listopad 2009


křehutka vodomilná:

Křehutka vodomilná patří k hojným houbám rostoucím většinou trsnatě na trouchnivějícím dřevě, hlavně na pařezech listnáčů, především buků. Vyrůstá zhruba od srpna do listopadu.
Stručný popis: Klobouk 20 - 60 mm, zprvu polokulovitý, poté zvoncovitý až nízce klenutý, na okraji se zbytky vela, za vlhka tmavě kaštanově hnědý až okrově hnědý, při vysychání světlejší, okrově nažloutlý či nahnědlý. Lupeny úzce připojené, zprvu bělavé, později světle okrové až hnědé, s bělavě vločkatým ostřím. Třeň válcovitý, jemně ojíněný, v mládí se zbytky vela, bělavý, na bázi nahnědlý. Dužina bělavá bez výrazné vůně i chuti.
Možnost záměny: Za jiné křehutky, především za křehutku čokoládovou (Psathyrella spadicea), která se liší mikroskopicky a částečně i jiným zbarvením klobouků, což je patrné především při zasychání. Klobouky starších plodnic bývají na středu tmavší.
Využití: Jedlá.


  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.