kornice svazčitá (Encoelia fascicularis)

kornice svazčitá - Foto č. 17364


PublikaceObjednat
Nejedlé houby


Rychnov u Jablonce nad Nisou, CZ
11.Březen 2012

Možnost záměny za jinou houbu


kornice svazčitá:

Kornice patří mezi zajímavé houby a vyrůstá jich u nás několik druhů. Rozlišujeme je podle ekologie a mikroskopických znaků. Pokud je nalezneme na větvičkách listnáčů, je jejich determinace vcelku jednoduchá.
Na listnáčích vyrůstají kornice z rodu Encoelia, které poznáme podle hnědých kožovitých plodniček, jež si proráží cestu kůrou. Rostou většinou ve shlucích a dají se určit i pomocí makroskopických znaků.

Kornice svazčitá vyrůstá především na topolech a jasanech a oproti kornici otrubičnaté, které se daří na lískách, bývá obvykle menší, je tmavší a její plodnice nejsou na vnější straně tak výrazně vločkaté. Podobných velikostí dosahuje také kornice nejlysejší, která vyrůstá na habrovém dřevě a se kterou se můžeme setkat během hlavní houbařské sezóny. Oba předchozí druhy vyrůstají v chladnější části roku.

Využití: Všechny druhy kornic patří mezi nejedlé houby.


kornice svazčitá - Fotografie (1):
(Encoelia fascicularis)
Foto č. 17365


kornice svazčitá - Možnost záměny za jinou houbu:

Nejedlé houby

kornice otrubičnatá (Encoelia furfuracea):

Kornice otrubičnatá vyrůstá především na lískách a olších, zatímco kornice svazčitá na topolech a jasanech. Liší se od sebe také velikostí a částečně i jiným zbarvením. Kornice svazčitá bývá menší a je obvykle tmavší.

  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.