kořenovník smrkový (Heterobasidion cf. parviporum)

kořenovník smrkový - Foto č. 20058


PublikaceObjednat
Nejedlé houby


Okolí Mělníka, CZ
30.Září 2012

Možnost záměny za jinou houbu


kořenovník smrkový:

Kořenovníky patří všeobecně mezi parazitické houby napadající zdravé stromy a především jejich kořeny. Nejběžněji se vyskytují v jehličnatých lesích, ovšem napadají i listnáče. Jsou to jedny z nejškodlivějších hub, které vyrůstají většinou u pařezů nebo na bázích kmenů, obvykle v podobě polorozlitých až kloboukatých útvarů. Plodnice jsou víceleté, tvrdé a vyznačují se bělavou dužninou dřevnaté konzistence a hrbolkatým, kaštanově hnědým povrchem s bílým okrajem. Pro tyto houby je také typické jejich prorůstání jehličím, větvičkami nebo ostružiním.

Poznámka: Donedávna se všechny kořenovníky v Evropě určovaly jako kořenovník vrstevnatý (Heterobasidion annosum), ale finští mykologové Kari Korhonen a Tuomo Niemelä začali rozlišovat dva další druhy, konkrétně tento kořenovník a kořenovník jedlový (Heterobasidion abietinum).

Kořenovník smrkový se vyznačuje sametově plstnatým okrajem klobouku a od kořenovníku vrstevnatého se liší i drobnějšími ústími okrouhlých až mnohoúhelnikovitých rourek. Vyrůstá hojně ve smrkových monokulturách, kde napadá smrk ztepilý (Picea abies). Vzácněji se objevuje také na dřevě jedlí, modřínů, vrb a bříz.

Využití: Patří samozřejmě k nejedlým houbám.kořenovník smrkový - Fotografie (1):
(Heterobasidion cf. parviporum)
Foto č. 17215


kořenovník smrkový - Možnost záměny za jinou houbu:

Nejedlé houbyLéčivé a zdravotně prospěšné houby

kořenovník vrstevnatý (Heterobasidion annosum):

Kořenovník vrstevnatý parazituje většinou na dřevě borovic, zatímco kořenovník smrkový napadá především smrky a navíc se vyznačuje sametově plstnatým okrajem kloboukatých plodnic a drobnějšími ústími rourek.

  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.