Korálovec jedlový (Hericium flagellum)

Jedlé houbyVzácné nebo chráněné houby


Boubínský prales
Říjen 2009


Korálovec jedlový:

Korálovec jedlový patří k nejkrásnějším houbám, které se u nás v lesích objevují. Vyrůstá ve vyšších polohách, především na starších padlých kmenech a pařezech jedlí, přičemž vzácněji se může objevit také na jiných jehličnanech a údajně dokonce i na listnáčích.

Osobně ovšem zastávám ten názor, že korálovec jedlový na listnáčích neroste a bývá jen zaměňován za podobný korálovec bukový. V některých zemích dokonce stále ještě tyto dva druhy slučují a někde dokonce o korálovci jedlovém nenaleznete ani zmínku.

Každopádně se jedná o dva rozdílné druhy, což je patrné i makroskopicky, tedy rozdíl je znát již od pohledu.

Hlavním rozlišovacím znakem jsou ostny, jež jsou v tomto případě rozmístěny na koncích větviček, jsou vodorovnější a zpravidla delší. Větvičky nejsou tak rozvětvené a plodnice je více shloučená.

Barva mladých plodnic je zpočátku bílá. později se mění ve žlutookrovou.

Jedná se o jedlou, leč poměrně vzácnou houbu, kterou bych ke konzumaci z tohoto důvodu nedoporučoval.


Korálovec jedlový - Fotografie (4):
(Hericium flagellum)
Foto č. 16358
(Hericium flagellum)
Foto č. 10081
(Hericium flagellum)
Foto č. 10080
(Hericium flagellum)
Foto č. 10079  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.